Network Discovery trong hệ điều hành Windows là cài đặt mạng, sử dụng cài đặt này bạn có thể đặt liệu các máy tính khác trong mạng có thể thấy máy tính Windows 10/8/7 của bạn hay không hoặc máy tính của bạn có thể tìm thấy các máy tính và thiết bị khác trên mạng hay không. Nếu Network Discovery được bật, việc chia sẻ tệp và máy in qua mạng trở nên dễ dàng hơn.

Nếu bạn còn nhớ, khi lần đầu tiên kết nối với bất kỳ mạng nào trên PC Windows của mình, bạn sẽ được hỏi đó là mạng Private, Public hay Domain base network.

Bật hoặc tắt tính năng Network Discovery

Nếu bạn đang sử dụng một PC độc lập, bạn có thể muốn tắt Network Discovery vì bạn sẽ không sử dụng đến nó. Bạn có thể tắt tính năng Khám phá mạng bằng Cài đặt trong Windows 10 hoặc qua Control Panel hoặc Dấu nhắc kết hợp trong Windows 10/8/7. Hãy để chúng tôi xem làm thế nào để làm điều đó.

1]Qua Windows Settings

Nhấp vào nút Bắt đầu và mở Cài đặt và chọn Network & Internet rồi đến Dial-Up (hoặc Ethernet).

Cửa sổ Khám phá Mạng 10

Chọn mạng và sau đó nhấp vào Advanced options. Từ bảng điều khiển mở ra, hãy chuyển thanh trượt đến Off cho Make this PC discoverable.

Tắt tính năng khám phá mạng

Để bật lại, chỉ cần di chuyển thanh trượt trở lại vị trí Bật.

Điều này cũng tương tự đối với Mạng WiFi. Mở Settings > Network & Internet > Wi-Fi > Manage known networks > Select a WiFi network > Properties> Xoay thanh trượt sang vị trí Off trong cài đặt Đặt PC này ở chế độ có thể phát hiện.

Trong trường hợp có kết nối Ethernet, bạn phải nhấp vào Bộ điều hợp và sau đó chuyển sang công tắc Đặt máy tính này có thể khám phá.

2]Sử dụng Control Panel

Từ Menu WinX, mở Control Panel > All Control Panel Items > Network and Sharing Center > Advanced sharing settings.

Network and Sharing Center

Bỏ chọn Turn on Network Discovery cho hồ sơ Private cũng như Public/Guest .

Lưu các thay đổi và thoát.

3]Sử dụng CMD

Để tắt tính năng Network Discovery, hãy chạy lệnh sau trong một Command Prompt (Admin):

netsh advfirewall firewall set rule group="Network Discovery" new enable=No

Để bật Network Discovery, hãy chạy lệnh sau trong Command Prompt (Admin):

netsh advfirewall firewall set rule group="Network Discovery" new enable=Yes

Bằng cách này, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng Khám phá mạng.

Không thể bật Network Discovery

Nếu bạn không thể bật Khám phá mạng bạn có thể muốn chạy services.msc mở Services Manager và kiểm tra xem các dịch vụ sau có được khởi động và đặt thành Automatic hay không.

  1. Máy khách DNS
  2. Function Discovery Resource Publication
  3. Khám phá SSDP
  4. Máy chủ thiết bị UPnP

Tắt tính năng khám phá mạng

  • Thẻ: Mạng lưới, Hướng dẫn