Điều gì sẽ xảy ra nếu nhấp chuột phải vào các biểu tượng mục này trên Taskbar không còn hiển thị Recent items? Sau đó bạn làm gì? Chúng tôi sẽ xem xét giải pháp sẽ khắc phục sự cố vĩnh viễn cho bạn.

Các ‘Recent items không hiển thị trên Taskbar

Để hiển thị các Recent items trên biểu tượng thanh Taskbar trong Windows 10, bạn có bốn tùy chọn:

  1. Hiển thị Recently opened qua Cài đặt
  2. Xóa bộ nhớ cache Recent items
  3. Thực hiện các thay đổi trong Registry
  4. Sử dụng Group Policy Editor

Xin lưu ý rằng các vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để được bảo vệ thêm, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra.

1]Hiển thị Recently opened qua Cài đặt

Các mục gần đây không hiển thị trên thanh tác vụ

2]Xóa bộ nhớ cache Recent items

Khởi chạy File Explorer, sao chép và dán liên kết bên dưới vào thanh địa chỉ –

%AppData%\Microsoft\windows\recent\automaticdestinations

Tài liệu gần đây

Nhiều tệp sẽ hiển thị với bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn tất cả các tệp và xóa chúng hoàn toàn.

Các tệp này được tạo lại tự động khi người dùng tương tác với hệ thống thực hiện các hành động như mở ứng dụng hoặc truy cập tệp.

Tương tự, lặp lại quy trình tương tự với một liên kết vị trí khác –

%AppData%\Microsoft\windows\recent\customdestinations

Khi hoàn tất, hãy khởi động lại PC của bạn và xem. Sự cố sẽ được khắc phục vĩnh viễn trong Windows 10.

3]Thực hiện các thay đổi trong Registry

Theo mặc định, hệ thống lưu một phím tắt cho từng tệp không phải chương trình mà người dùng đã mở gần đây nhất và hiển thị các phím tắt. Các phím tắt này cho phép người dùng dễ dàng xem lại và khởi động lại các tài liệu được sử dụng gần đây.

Không có lịch sử tài liệu gần đây

Mở hộp thoại ‘Run’ bằng cách nhấn Windows + R kết hợp. Tiếp theo, nhập ‘regedit.exe’ vào trường trống của hộp và nhấn ‘Enter’.

Sau đó, đi đến đường dẫn phụ như bên dưới-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Khi ở đó, hãy chọn Policies Explorer từ ngăn bên trái và chuyển sang ngăn bên phải.

Xác định vị trí và nhấp chuột phải vào NoRecentDocsHistory và xóa nó.

Mục nhập này lưu trữ cài đặt Group Policy cho Do not keep the history of recently opened documents. Group Policy thêm mục nhập này vào sổ đăng ký với giá trị là 1 khi bạn bật Do not keep the history of recently opened documents. Nếu bạn vô hiệu hóa chính sách bằng cách xóa nó hoặc đặt nó thành Not Configured, Group Policy sẽ xóa mục nhập khỏi sổ đăng ký và hệ thống hoạt động như thể giá trị là 0, tức là, nó giữ lịch sử của các tệp gần đây trong Windows 10.

4]Sử dụng Group Policy Editor

Mở Group Policy Editor và điều hướng đến:

User Configuration > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar

Từ bảng điều khiển bên phải, tìm và nhấp đúp vào “Do not keep a history of recently opened documents”. Đây là chính sách cho phép bạn bật hoặc tắt các mục gần đây và địa điểm thường xuyên. Để bật các mục gần đây và tính năng địa điểm thường xuyên, hãy chọn Disabled hoặc là “Not Configured“.

Khi hoàn tất, hệ thống sẽ lưu trữ và hiển thị các phím tắt đến các tệp, thư mục, trang web được sử dụng gần đây và thường xuyên.

Mặt khác, nếu bạn chọn bật cài đặt này, hệ thống và các chương trình Windows sẽ không tạo lối tắt cho các tài liệu được mở trong khi cài đặt này có hiệu lực. Ngoài ra, chúng giữ lại nhưng không hiển thị các phím tắt tài liệu hiện có. Hệ thống sẽ làm trống menu Recent Items trên menu Bắt đầu và các chương trình Windows sẽ không hiển thị các phím tắt ở cuối menu File. Ngoài ra, Jump Lists các chương trình trong Menu Start và Taskbar không hiển thị danh sách các tệp, thư mục hoặc trang web được sử dụng gần đây hoặc thường xuyên.

Vì vậy, nếu bạn bật danh sách Recent Items thông qua trình Group Policy editor, bạn sẽ có thể xem các tệp được liệt kê trong khu vực Gần đây của phần mềm Microsoft Office.

 

 

Các mục gần đây không hiển thị trên thanh tác vụ

  • Thẻ: Taskbar, Troubleshoot