Windows 10 v1703 cung cấp rất nhiều tùy chỉnh Start Menu. Bạn có thể có một Start Menu kiểu cũ bình thường hoặc bạn có thể có một Start hiện đại toàn màn hình. Bạn có thể có Bắt đầu không có ô hoặc Bắt đầu có tất cả các ô. Tôi đã nhận thấy rất nhiều người dùng tập trung vào các yếu tố thiết kế của Start Menu PC của họ. Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách làm cho Start Menu chỉ hiển thị các Ô chứ không phải danh sách tất cả các ứng dụng – xuất hiện ở phía bên trái.

Ẩn danh sách ứng dụng khỏi Start Menu của Windows 10

Bạn chỉ cần điều chỉnh một vài cài đặt để hoàn thành việc này và nó rất dễ dàng. Làm theo các bước bên dưới để ẩn danh sách ứng dụng khỏi menu Bắt đầu.

Bước 1: Đi đến ‘Start‘, và mở ra ‘Settings‘.

Bước 2: Bây giờ hãy chọn ‘Personalization‘. Sau đó từ menu bên trái chọn ‘Start‘.

Ẩn danh sách ứng dụng khỏi menu Start của Windows 10

Bước 3: Tìm cài đặt có nội dung “Show app list in Start menu” và tắt nó để ẩn danh sách ứng dụng khỏi menu Bắt đầu.

Bây giờ danh sách ứng dụng đã biến mất khỏi menu Bắt đầu, Bắt đầu sẽ xuất hiện ít rộng hơn và kém thẩm mỹ hơn. Không phải bạn đã mất hoàn toàn danh sách ứng dụng, nó vẫn có thể truy cập được từ chính menu Start. Bạn có thể nhận thấy việc bổ sung hai biểu tượng mới ở góc trên cùng bên trái của menu Bắt đầu. Ở dưới cùng một mở cùng danh sách ứng dụng mà bạn vừa tắt. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, bạn chưa vô hiệu hóa nó, bạn chỉ ẩn nó. Và biểu tượng hàng đầu đưa bạn trở lại Tiles. Vì vậy, bạn có thể chuyển đổi qua lại dễ dàng giữa danh sách Ứng dụng và các Ô.

  Microsoft Management Console (MMC) trong Windows 10 là gì?

Bạn có thể dễ dàng hoàn nguyên các thay đổi nếu không thích menu Bắt đầu mới của mình. Để hoàn nguyên các thay đổi, chỉ cần chuyển lại cài đặt bạn đã thay đổi trong khi làm theo các bước trên.

Nếu bạn đang sử dụng Bắt đầu ở chế độ toàn màn hình, thì bạn có thể không thấy bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào sau khi điều chỉnh cài đặt đó. Danh sách ứng dụng sẽ vẫn như cũ và không có thay đổi nào hiển thị như vậy.

  • Thẻ: Menu Start