Tiện ích mở rộng trình duyệt trên Google Chrome là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất. Khi sử dụng chế độ Ẩn danh trên trình duyệt, các tiện ích mở rộng đã cài đặt bị tắt theo mặc định. Điều này ngăn không cho dữ liệu duyệt web có thể truy cập vào bất kỳ tiện ích mở rộng nào được cài đặt. Nhưng nếu bạn muốn một số tiện ích mở rộng chạy ở Chế độ ẩn danh trên Google Chrome?

Chạy các tiện ích mở rộng ở Chế độ ẩn danh trên Chrome

Để bật và chạy tiện ích mở rộng trong Chế độ ẩn danh của Google, bạn phải mở trang chi tiết của Tiện ích. Để làm điều này:

  1. Chọn nút menu được biểu thị bằng ba dấu chấm dọc ở phần trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt.
  2. Lựa chọn More tools> Extensions or enter chrome://extensions trong thanh địa chỉ và nhấn Enter.
  3. Trang Tiện ích mở rộng sẽ mở ra.

Chọn tiện ích mở rộng mà bạn muốn bật và nhấp vào Details..

Cuộn xuống tùy chọn – Allow in incognito.

  • Chuyển đổi nó thành On nếu bạn muốn cho phép chạy tiện ích mở rộng này ở Chế độ ẩn danh.
  • Chuyển đổi nó thành Off nếu bạn muốn ngừng chạy tiện ích mở rộng này ở Chế độ ẩn danh.

Sau khi bạn bật, tiện ích sẽ chạy ngay cả khi bạn mở Chế độ ẩn danh.

Chrome tắt tiện ích mở rộng ở Chế độ ẩn danh vì một lý do, bạn chỉ nên bật tiện ích mở rộng quan trọng nhất mà bạn cần khi chạy trình duyệt ở chế độ này.

>Hy vọng bạn thấy mẹo này hữu ích.

Chạy các tiện ích mở rộng ở Chế độ ẩn danh trên Chrome

  • Thẻ: Trình duyệt Chrome