NetBIOS hoặc là Hệ thống đầu vào/đầu ra cơ bản của mạng là một API được sử dụng trong Windows khi DNS không khả dụng. Ngay cả khi nó chạy, nó chạy qua TCP/IP. Đó là một phương pháp dự phòng và nó không được bật theo mặc định. NetBIOS có những lo ngại về bảo mật của riêng nó. Mặc dù Windows đã đảm bảo rằng nó không được bật theo mặc định nếu bạn muốn kiểm tra kỹ, hãy làm theo hướng dẫn này để tìm hiểu cách bật hoặc tắt NetBIOS qua TCP/IP trên Windows 10.

Cách bật hoặc tắt NetBIOS qua TCP/IP trên Windows 10

Bật hoặc tắt NetBIOS qua TCP/IP trên Windows 10

 1. Bấm phím Start, rồi nhập Control Panel. Khi nó xuất hiện, hãy nhấp để mở nó.
 2. Trong Control Panel, nhấp vào Network and Sharing Center.
 3. Sau đó, trong thanh bên trái, chọn Change adapter settings.
 4. Chọn Local Area Connection hoặc bất kỳ tên kết nối nào của bạn và nhấp chuột phải vào Properties.
 5. Chọn Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP/IPv4).
 6. Tiếp theo, nhấp vào nút Advanced, rồi trong hộp cài đặt mới, chọn tab WINS.
 7. Chọn Tắt NetBIOS qua TCP/IP.
 8. Nhấp vào Apply và  exit.

Bạn sẽ không phải khởi động lại máy tính trừ khi hệ điều hành nhắc nhở.

Tắt NetBIOS trên máy chủ DHCP

 1. Bấm vào nút Start>Programs> Administrative Tools, rồi chọn DHCP.
 2. Trong thanh navigation, mở rộng server_name, mở rộng Scope, bấm chuột phải vào Scope Options và chọn Configure Options.
 3. Chọn tab Advanced, rồi chọn Server Name Option trong danh sách lớp Vendor class list.
 4. Đảm bảo rằng  Default User Class được chọn trong danh sách LUser class list.
 5. Chọn hộp kiểm  001 Microsoft Disable Netbios Option trong cột TAvailable Options column.
 6. Trong Data entry, nhập 0x2 vào Long box, rồi chọn OK.

Lưu ý trong Bước 2; các server_name trình giữ chỗ chỉ định tên của máy chủ DHCP.

Nếu bạn cần biết thêm chi tiết, bạn có thể đọc về nó trên Microsoft.com.

Tắt NetBIOS qua TCP IP

 • Thẻ: Mạng lưới