Nếu bạn muốn đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản trên trình duyệt web của bạn, đây là những gì bạn phải làm. Đối với mục đích cụ thể này, bắt buộc phải sử dụng điện thoại di động có cài đặt ứng dụng Google.

Như tôi đã nói trước đó, bạn phải sử dụng ứng dụng Google có sẵn cho Android và iOS. Tài khoản bạn muốn đăng xuất phải được thêm vào ứng dụng Google trên điện thoại của bạn.

Cách đăng xuất khỏi một tài khoản Google

Để đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản, hãy làm theo các bước sau-

  1. Mở ứng dụng Google trên điện thoại của bạn.
  2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn và chọn Manage your Google Account.
  3. Chuyển sang Security.
  4. Đi đến Your devices.
  5. Nhấn vào Manage devices.
  6. Chọn thiết bị bạn muốn đăng xuất.
  7. Nhấn vào biểu tượng ba chấm.
  8. Chọn Sign out.

Để biết thêm về các bước này, hãy tiếp tục đọc.

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Google trên điện thoại và nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn. Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài khoản của mình. Nếu tài khoản mong muốn đã được chọn, hãy nhấn vào Manage your Google Account.

Cách đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản

Sau đó, chuyển sang Security và đi đến Your devices. Tại đây bạn sẽ thấy một tùy chọn có tên Manage devices. Nhấn vào nó.

Cách đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản

Trang này hiển thị tất cả các thiết bị mà bạn đã đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình trước đó. Chọn thiết bị từ nơi bạn muốn đăng xuất và nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm tương ứng. Sau đó, chọn Sign out từ danh sách.

Cách đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản

Sau khi bạn làm điều đó, hãy tải lại trang trên trình duyệt web của bạn. Hy vọng rằng bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản của mình tại thời điểm này.

Trong trường hợp không mang theo điện thoại di động, bạn có thể mở tài khoản Gmail của mình trên một máy tính khác và truy cập trang này. Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng ba chấm tương ứng và chọn Sign out. Tuy nhiên, không thể trên máy tính bạn có hai tài khoản.

Đó là tất cả! Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích.

Cách đăng xuất khỏi một tài khoản Google khi sử dụng nhiều tài khoản

  • Thẻ: Gmail