Bạn có thể gỡ cài đặt hoặc loại bỏ một số Office hoặc ứng dụng riêng lẻ mà bạn không thường xuyên sử dụng. Nếu bạn có gói đăng ký Office 365, bạn có quyền truy cập vào một số phiên bản cao cấp tốt nhất của ứng dụng Office trên tất cả các thiết bị của mình như Word, Excel, PowerPoint và Outlook. Các ứng dụng khác như Access hiếm khi phục vụ bất kỳ mục đích nào cho người dùng cá nhân vì nó quản lý hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, phù hợp hơn với người dùng Doanh nghiệp.

Bạn hoàn toàn có thể gỡ cài đặt Microsoft Office hoặc bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng Office riêng lẻ, Nếu bạn phiền xóa các ứng dụng không mong muốn như vậy, đây là quy trình để loại bỏ chúng.

Đọc: Làm thế nào hoặc Đặt lại hoặc sửa chữa các ứng dụng Office riêng lẻ trong Windows 10.

Xóa từng ứng dụng Office 365 riêng lẻ

Gói Office Home và Office Personal bao gồm các ứng dụng như Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher và ứng dụng Access. Để xóa các ứng dụng Office riêng lẻ, bạn cần làm theo các bước sau.

  1. Kiểm tra xem bạn đã cài đặt Office từ Microsoft Store chưa
  2. Xóa các ứng dụng không mong muốn

Các phiên bản mới nhất của Microsoft Office không cho phép người dùng gỡ cài đặt các ứng dụng riêng lẻ – nhưng Office được cài đặt từ Microsoft Store cho phép bạn làm như vậy.

1]Kiểm tra xem bạn đã cài đặt Office từ Windows Store chưa

Nếu bạn đã tải xuống và cài đặt các ứng dụng hoặc cấu phần Office từ Windows Store, thì bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng Office riêng lẻ. Một điểm cộng ở đây là, quá trình gỡ cài đặt không ảnh hưởng đến các ứng dụng đã cài đặt khác.

Ví dụ: bạn có thể gỡ cài đặt Office Publisher mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng Office khác.

2]Xóa các ứng dụng không mong muốn

Để bắt đầu, hãy mở Settings. Điều hướng đến phần Ứng dụng và chọn ‘Apps & features‘.

Tiếp theo, xác định vị trí cho ‘Microsoft Office Desktop Apps và sau đó nhấp vào tương tự để mở ‘Advanced options‘.


Trên trang tiếp theo mở ra, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng Office được liệt kê. Nếu mục nhập hiển thị, hãy cuộn xuống trang để xem tất cả các ứng dụng Office. Chọn bất kỳ ứng dụng nào. Ngay lập tức, hành động sẽ hiển thị nút Uninstall. và nhấp vào nút Uninstall nếu bạn không cần ứng dụng đã chọn nữa.

gỡ cài đặt ứng dụng Office 365

Nếu bạn không tìm thấy ‘Microsoft Office Desktop Apps hiển thị dưới ‘Apps & Features‘, có khả năng là bạn đã cài đặt Office từ bên ngoài Cửa hàng. Do đó, bạn sẽ không thể gỡ cài đặt ứng dụng.

Đó là nó!

Xem thêm: Bạn có thể loại bỏ hoặc Gỡ cài đặt Microsoft Office hoặc Office 365 bằng công cụ này từ Microsoft.

  • Thẻ: Gỡ cài đặt