Trong Windows 10/8/7, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra chi tiết đầy đủ của tất cả các User Accounts bằng cách sử dụng một lệnh duy nhất. Nếu có nhiều người sử dụng máy tính cá nhân của bạn hoặc bạn có nhiều User Account và bạn muốn kiểm tra toàn bộ chi tiết của tất cả các User Accounts, thì bài viết này sẽ hỗ trợ bạn.

Khi chúng tôi nói chi tiết đầy đủ, chúng tôi muốn nói đến – loại tài khoản, phác thảo ngắn gọn, trạng thái tài khoản, miền (nếu có), tên đầy đủ, ngày cài đặt, trạng thái tài khoản cục bộ và nhiều hơn nữa.

Bạn không phải tải xuống bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba vì nó sẽ được thực hiện với sự trợ giúp của wmic useraccount và nó hoạt động trên tất cả Windows!

Lấy danh sách tài khoản người dùng, cài đặt và chi tiết

Mở Command Prompt, nhập lệnh sau và nhấn Enter.

wmic useraccount list full

Bạn sẽ thấy các chi tiết sau:

Lấy danh sách tài khoản người dùng, cài đặt và chi tiết

Tài khoản đầu tiên là built-in Administrator bị vô hiệu hóa theo mặc định – nhưng bạn có thể kích hoạt tài khoản Quản trị viên ẩn này nếu bạn có nhu cầu.

Hệ thống quản lý thứ hai hoặc Default account, như đã đề cập trong mô tả. Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, có khả năng bạn sẽ thấy tài khoản này khi hệ thống quản lý Windows Technical Previews của Windows bằng tài khoản này.

Tài khoản thứ ba là Guest Account.

Tài khoản cuối cùng là tài khoản người dùng mà bạn sử dụng để truy cập máy tính của mình. Nếu bạn có nhiều tài khoản người dùng, bạn sẽ tìm thấy tất cả chúng lần lượt được liệt kê ở đây.

Có một số chi tiết hiển thị trên màn hình Command Prompt. Bạn sẽ thấy như sau:

 • Account Type
 • Description
 • Disabled or Not
 • Domain
 • Full Name
 • Install Date
 • Local Account status
 • Lockoutstatus
 • Name
 • Password Changeable
 • Password Expires
 • Password Required or not
 • SID
 • SID Type
 • Status
 • Một số sau đó đã được giải thích ở đây.
 • AccountType=512 cho biết rằng tất cả các tài khoản là tài khoản thông thường hoặc tài khoản bình thường. Nếu máy tính của bạn được kết nối với miền, bạn có thể tìm thấy một số giá trị khác như 256 (Temp Duplicate Account), 2048 (Interdomain Trust Account), 4096 (Workstation Trust Account) hoặc 8192 (Server Trust Account).
 • Disabled=FALSE/TRUE cho biết liệu tài khoản cụ thể đó có đang hoạt động hay không. Nếu nó được đặt thành FALSE, điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn sẽ bật và ngược lại.
 • PasswordChangable=TRUE/FALSE cho biết bạn có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản đó hay không. Nếu nó được đặt thành TRUE, bạn có thể sửa đổi mật khẩu và ngược lại.
 • PasswordExpired=TRUE/FALSE cho biết liệu mật khẩu của tài khoản người dùng đó hết hạn sau một thời gian xác định trước hoặc không.

Đây là những điều chính bạn có thể muốn biết để có thể hiểu chi tiết về tất cả Tài khoản Người dùng trên máy tính Windows của mình.

Cách kiểm tra chi tiết đầy đủ của tất cả tài khoản người dùng trong Windows