Google Chrome cung cấp chế độ Khách trong trình duyệt, rất hữu ích nếu bạn muốn cấp cho ai đó quyền truy cập tạm thời trên máy tính của mình. Ưu điểm là không có gì bị theo dõi, ngoại trừ trường hợp họ đăng nhập vào một số dịch vụ. Mặc dù Guest Mode của Chrome phải được khởi chạy theo cách thủ công, nhưng nếu bạn có người dùng khách thường xuyên, bạn luôn mở Chrome ở Guest Mode trên Windows 10.

Mở cửa sổ Guest Mode trong trình duyệt Chrome

Để mở cửa sổ Chrome ở Guest Mode, hãy làm như sau:

  1. Khởi chạy Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Profile.
  3. Nhấp vào Open Guest Window.

Cửa sổ Guest Mode sẽ mở ra.

chế độ khách trong chrome

Để thoát khỏi Chrome Guest Mode, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên phải và chọn Exit Guest.

Đọc: Sự khác biệt giữa Chế độ khách và Chế độ ẩn danh trong Chrome.

Luôn mở Chrome ở Chế độ khách

Luôn mở chế độ khách trên Chrome

Mẹo chúng tôi đang chia sẻ ở đây có thể được sử dụng để khởi chạy Chrome trong bất kỳ cấu hình nào. Nếu bạn có nhiều người dùng trên Chrome và bạn luôn muốn khởi động Chrome trong một cấu hình cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng kỹ thuật này. Để đặt Chrome luôn ở Chế độ khách, hãy làm như sau:

  1. Tạo một phím tắt trên màn hình cho Chrome
  2. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Properties.
  3. Chuyển sang tab Shortcut.
  4. Nhấp vào Ô Target.
  5. Thêm --profile-directory="Guest Profile"
  6. Nhấn OK để lưu.

Cờ Chrome cho Chế độ khách

Bây giờ bất cứ lúc nào khách muốn sử dụng trình duyệt; bạn có thể khởi chạy nó bằng một cú nhấp đúp. Khi nó mở ra, họ có thể nhấp vào Browse as Guest để bắt đầu Chế độ khách.

Hạn chế duy nhất là tất cả hồ sơ người dùng trên Chrome sẽ hiển thị từ trước và người dùng sẽ phải chọn Chế độ khách theo cách thủ công.

Chúng tôi hy vọng có thể dễ dàng thiết lập chế độ khách trong Chrome và khởi chạy trực tiếp mặc dù chúng tôi hy vọng rằng Google đi kèm với một tùy chọn mà không có hồ sơ nào được hiển thị.

Alwats Mở chế độ khách Chrome

  • Thẻ: Trình duyệt Chrome