Có thể gần đây bạn đã mua một ổ cứng, nhưng sau đó bạn không khỏi bối rối nếu ổ cứng đó SSD hoặc HDD. Mặc dù sau này được biết đến với tuổi thọ của nó, SSD được biết đến với tốc độ của nó. Trên Máy tính Windows, có thể dễ dàng tìm hiểu về loại ổ đĩa. Hãy tìm ra những cách đó.

Ổ cứng là SSD hay HDD?

Đây là những phương pháp khác nhau mà người ta có thể biết ổ cứng là SSD hay HDD trong Windows 10:

  1. Sử dụng Disk Defragmenter
  2. Sử dụng Command Prompt của Windows
  3. Sử dụng phần mềm miễn phí Speccy.

1]Sử dụng Disk Defragmenter

Defragment và Optimize Drives trong hộp Start Search và chọn kết quả thích hợp.

Dưới cột của Media type, bạn có thể kiểm tra xem ổ cứng có phải là Solid State drive hoặc Hard disk drive.

2]Sử dụng Windows Command Prompt

Mở Command Prompt của Windows với tư cách là Quản trị viên.

Thực thi lệnh sau để liệt kê tất cả các ổ cứng được kết nối với máy tính:

PowerShell "Get-PhysicalDisk | Format-Table -AutoSize"

Các cột MediaType sẽ hiển thị loại thiết bị lưu trữ tức là SSD hoặc HDD.

3]Sử dụng phần mềm miễn phí

SSD hoặc HDD

Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm miễn phí sẽ giúp bạn tìm xem ổ cứng được kết nối với máy tính của bạn là HDD hay SSD, bạn có thể sử dụng Speccy. Phần mềm miễn phí này cũng có thể giúp bạn tìm thêm thông tin chi tiết về ổ cứng cũng như các khía cạnh khác của thông số kỹ thuật máy tính của bạn.

Hy vọng hướng dẫn này hữu ích cho bạn.

  • Thẻ: ổ cứng, SSD