Màn hình xanh chết chóc (BSOD) được biết đến như là Lỗi STOP được hiển thị trên hệ thống Windows sau sự cố hệ thống khi hệ điều hành của bạn đạt đến ngưỡng không thể hoạt động an toàn nữa. Lỗi dừng có tên là lỗi màn hình xanh vì thông báo cảnh báo được hiển thị trên màn hình màu xanh lam với biểu tượng cảm xúc buồn và mã QR gợi ý một số cách khắc phục có thể.

BSOD thường xảy ra vì một số lý do như đăng ký Windows bị hỏng, trình điều khiển không hợp lệ, trình điều khiển thiết bị được định cấu hình sai, tệp bị hỏng, trình điều khiển lỗi thời, sự cố bộ nhớ và sự cố phần cứng hệ thống. Khi bạn gặp BSOD, hệ thống của bạn sẽ yêu cầu bạn khởi động lại để tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, trước khi khởi động lại, người dùng nên ghi lại thông báo lỗi và mã lỗi.

BlueScreenView là một tiện ích hướng người dùng tự động quét tất cả các tệp thu nhỏ được tạo sau sự cố BSOD vào một bảng. Đối với mỗi lần xảy ra sự cố, BlueScreenView cung cấp thông tin chi tiết về trình điều khiển được tải trong khi xảy ra sự cố và thông tin sự cố khác để dễ dàng khắc phục sự cố và xác định các trình điều khiển nghi ngờ có vấn đề. Ngoài ra, công cụ miễn phí hiển thị màn hình lỗi màn hình xanh khá giống với màn hình mà Windows hiển thị trong thời gian hệ thống gặp sự cố.

Cách sử dụng BlueScreenView

Khi bạn đã tải xuống và cài đặt nó, hãy chạy BlueScreenView.exe.

Sau khi chạy tệp thực thi, BlueScreenView sẽ tự động quét tất cả thư mục minidump của bạn để hiển thị chi tiết sự cố. Nó hiển thị các tệp kết xuất được tạo ra bởi một sự cố ở ngăn cửa sổ trên cùng và hiển thị các trình điều khiển được liên kết trong ngăn cửa sổ dưới.

Cách sử dụng BlueScreenView

Để biết các thuộc tính của lỗi, hãy bấm đúp vào trình điều khiển hiển thị chi tiết lỗi ở định dạng bảng.

Người dùng cũng có thể gửi báo cáo HTML cho kỹ thuật viên để khắc phục sự cố. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào tệp kết xuất và chọn HTML Report- All Items or HTML Report -selected Items từ menu thả xuống.

Bạn cũng có thể lưu các báo cáo để gỡ lỗi các vấn đề lặp lại. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào tệp kết xuất và chọn tùy chọn Save Selected Items.

BlueScreenView cho phép người dùng tùy chỉnh các cột mà bạn muốn hiển thị và sắp xếp lại các cột bằng nút Di chuyển lên/Di chuyển xuống.

Nó cũng có sẵn trong các ngôn ngữ khác. Để thay đổi ngôn ngữ của BlueScreenView, hãy tải xuống tệp zip ngôn ngữ thích hợp, giải nén ‘bluescreenview_lng.ini’ và đặt nó vào cùng thư mục nơi bạn đã cài đặt tiện ích.

BlueScreenView được thiết kế để chạy trên các phiên bản của Windows và có thể đọc các tệp minidump được tạo bởi cả hai hệ thống 32-bit và x64. Tiện ích có sẵn ở các ngôn ngữ khác nhau và bạn có thể tải xuống đây.

Hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.

  • Thẻ: Dừng lỗi