Trong Microsoft Excelcác ISEVEN function là một hàm thông tin và mục đích của nó là trả về True nếu số chẵn và trả về false nếu số lẻ. Các hàm thông tin trong Excel trả về thông tin về vị trí định dạng hoặc nội dung của một ô.

Công thức cho hàm ISEVEN là ISEVEN (number).

Cú pháp của hàm ISEVEN như sau:

 • Number: Giá trị để kiểm tra. Nó là bắt buộc.

Cách sử dụng hàm ISEVEN trong Excel

Làm theo các bước bên dưới về cách sử dụng hàm ISEVEN trong Excel:

 1. Khởi chạy Microsoft Excel.
 2. Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có từ các tệp của bạn.
 3. Đặt công thức vào ô bạn muốn xem kết quả.
 4. Nhấn phím Enter.

Phóng Microsoft Excel.

Tạo bảng hoặc sử dụng bảng hiện có từ các tệp của bạn.

Đặt công thức vào ô bạn muốn xem kết quả =ISEVEN(A2).

Sau đó nhấn phím Enter để xem kết quả.

Kéo chốt điền xuống để xem các kết quả khác.

Có hai phương pháp khác để sử dụng hàm ISEVEN.

i) Phương pháp một là nhấp vào fx ở trên cùng bên trái của trang tính Excel.

Một Insert Function sẽ xuất hiện.

Bên trong hộp thoại trong Select a Categorylựa chọn Thông tin từ hộp danh sách.

Trong phần Select a Functionchọn ISEVEN chức năng từ danh sách.

Sau đó nhấp vào ĐƯỢC RỒI.

Một Function Arguments sẽ mở.

Ví dụ: nhập tham chiếu ô bạn muốn đặt trong hộp nhập Số A2.

Sau đó nhấp vào ĐƯỢC RỒI.

ii) Phương pháp hai là nhấp vào Formulas và nhấp vào Nhiều chức năng hơn nút trong Thư viện chức năng tập đoàn.

Sau đó di con trỏ qua Thông tin, rồi chọn ISEVEN từ menu thả xuống.

Một Function Arguments sẽ mở.

Làm theo quy trình tương tự trong phương pháp một với Function Arguments

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm ISEVEN trong Microsoft Excel; nếu bạn có câu hỏi về hướng dẫn, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.

Làm cách nào để kiểm tra xem một số có phải là số lẻ trong Excel hay không?

Trong Microsoft Excel để kiểm tra xem một số có phải là số lẻ trong bảng tính của bạn hay không, bạn nên sử dụng hàm ISODD. Chức năng ISODD đối lập với chức năng ISEVEN; Hàm ISODD trả về TRUE nếu số là số lẻ.

Excel có thể xác định số lẻ và số chẵn không?

Có, Excel có thể xác định xem một số trong bảng tính của bạn là số lẻ hay số chẵn bằng cách sử dụng các hàm. Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm ISEVEN để xác định số chẵn; nếu là số chẵn, nó sẽ trả về TRUE; nếu lẻ, nó sẽ trả về false. Hàm ISODD xác định các số lẻ, Đúng nếu lẻ và sai nếu số chẵn.

Làm thế nào để bạn đánh dấu các số lẻ trong Excel?

 • Đánh dấu bảng của bạn bằng các con số.
 • Trên tab Trang đầu, bấm Định dạng Điều kiện trong nhóm Kiểu.
 • Chọn Quy tắc mới từ menu.
 • Hộp thoại Quy tắc Định dạng Mới sẽ mở ra.
 • Trong phần chọn loại Quy tắc. Chọn quy tắc Sử dụng công thức để xác định ô cần định dạng.
 • Nhập các giá trị Định dạng trong đó công thức này là đúng vào hộp nhập = ISODD (A2).
 • Nhấp vào nút Định dạng.
 • Hộp thoại Định dạng Ô sẽ mở ra.
 • Nhấp vào tab Điền.
 • Trong Màu nền, chọn một màu từ menu.
 • Bấm Ok cho cả hai hộp thoại.

READ: Cách sử dụng hàm ISODD trong Microsoft Excel

Làm thế nào để bạn điền số lẻ trong Excel?

 • Nhập một số lẻ vào bảng tính, ví dụ: nhập 1 vào ô A2 và 3 vào ô A3.
 • Đánh dấu các ô và kéo chốt điền xuống.
 • Excel sẽ tự động điền các số lẻ khác vào các ô.
 • Bạn có thể làm tương tự với các số chẵn.

READ: Cách sử dụng hàm ISBLANK Trong Microsoft Excel.

Cách sử dụng hàm ISEVEN trong Excel