Nếu là người dùng Windows 10 thông thường, chắc hẳn bạn đã gặp nhiều mã lỗi khác nhau khi thực hiện các tác vụ khác nhau trên máy tính của mình. Trong số các lỗi này, lỗi Windows Update 0xc1900201 gần đây đã được báo cáo là xảy ra khi cố gắng cài đặt bản cập nhật tính năng cho Windows 10.

Cách sửa lỗi cập nhật Windows 0xc1900201

0xC1900201: The system did not pass the minimum requirements to install the update. Contact the hardware vendor to get the latest updates.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ ra một số chỉnh sửa nhanh có thể giúp bạn thoát khỏi mớ hỗn độn này. Vậy hãy bắt đầu.

Lỗi cập nhật Windows 0xc1900201

Để khắc phục lỗi Windows Update 0xc1900201, hãy làm theo các đề xuất bên dưới:

  1. Run the troubleshooter Windows Update
  2. Xóa tệp tạm thời bằng Disk Cleanup Tool
  3. Chạy Windows Memory Diagnostics Tool
  4. Liên hệ với nhà cung cấp phần cứng của bạn

Hãy để chúng tôi xem chúng chi tiết:

1]Run the troubleshooter Windows Update

Nếu bạn gặp mã lỗi 0xc1900201 trong khi cố gắng cài đặt bản cập nhật bảo mật, bạn có thể sử dụng Windows Update troubleshooter để giúp khắc phục sự cố.

Tiện ích này hoạt động hiệu quả và giải quyết vấn đề nếu phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Để chạy Windows Update troubleshooter, đây là các bước:

Mở Windows Settings bằng Win + I.

Lựa chọn Updates & Security > Troubleshoot > Additional troubleshooters.

Sau đó, chọn Windows Update và nhấp vào Run the troubleshooter.

Bây giờ đóng cửa sổ và khởi động lại máy tính của bạn.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử Trình gỡ rối trực tuyến của Microsoft và kiểm tra xem nó có giúp giải quyết vấn đề không.

2]Xóa các tập tin tạm thời bằng công cụ Disk Cleanup Tool

Bạn cũng có thể chạy công cụ Disk Cleanup tích hợp sẵn để xóa tất cả các tệp tạm thời để giải phóng thêm dung lượng.

3]Chạy công cụ chẩn đoán bộ nhớ của Windows

Giải pháp này yêu cầu bạn chạy Windows Memory Diagnostics Tool và xem nó có hoạt động không.

4]Liên hệ với nhà cung cấp phần cứng của bạn

Trong trường hợp phương pháp trên bạn đã thử không hữu ích và mã lỗi 0xc1900201 vẫn còn trên PC của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp phần cứng của bạn và yêu cầu họ cung cấp giải pháp.

Tôi hy vọng bài đăng này đã giúp bạn khắc phục sự cố.

Cách sửa lỗi cập nhật Windows 0xc1900201

  • Thẻ: Cập nhật Windows