Windows PowerShell trong Windows 10, là một công cụ mạnh mẽ có khả năng được thiết lập gấp nhiều lần so với Command Prompt. Nó thậm chí có thể thay thế Command Prompt trong tương lai gần vì nó cung cấp nhiều quyền lực hơn và kiểm soát hệ điều hành. Microsoft đã phát triển nó để tự động hóa tác vụ và quá trình quản lý cấu hình. Based trên .NET FrameWork, nó bao gồm một giao diện dòng lệnh và một ngôn ngữ kịch bản.

Tải xuống tệp bằng PowerShell

Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng Windows PowerShell để tải xuống tệp từ Internet với sự trợ giúp của các lệnh đơn giản. Thực hiện theo các bước dưới đây để biết cách làm như vậy:

1. Mở Control Panel PowerShell với tư cách là quản trị viên. Để làm điều này, hãy nhấn Windows Key trên bàn phím của bạn và nhập powershell. Kích chuột phải Windows Powershell (Desktop App) và chọn Run as administrator. Lựa chọn Yes trong cửa sổ UAC bật lên.

2. Bây giờ, bạn cần copy the link của tệp bạn muốn tải xuống bằng PowerShell. Xem hình ảnh dưới đây chẳng hạn:

Cách tải xuống tệp bằng Windows PowerShell trong Windows 10

3. Sao chép và dán lệnh sau vào Notepad.

$client = new-object System.Net.WebClient
$client.DownloadFile(“Download Link”,“File Destination\file name.file extension”)

4. Bây giờ, trong lệnh trên, hãy thay thế Download Link bằng liên kết bạn đã sao chép ở Bước 2. Chèn đường dẫn vị trí tải xuống cùng với tên bạn muốn lưu tệp, cùng với phần mở rộng của nó ở vị trí File Destination\file name.file extension.

ĐỪNG bỏ dấu ngoặc kép. Xem ví dụ dưới đây để biết cách sửa đổi lệnh:

$client = new-object System.Net.WebClient
$client.DownloadFile(“http://Windows789.Windows789.netdna-cdn.com/wp-content/upload/2016/Windows-Explorer-Process-Task-Manager-600x405.png”,“C:\Users\Digdarshan\Pictures\TWC\Task-Manager.png”)

5. Bây giờ, hãy sao chép modified command và dán nó vào cửa sổ PowerShell. Đánh Enter để tải xuống tệp.

tải xuống tệp bằng PowerShell

6. Đó là nó! Bạn có thể điều hướng đến đường dẫn thư mục tải xuống để tìm tệp của bạn được lưu trữ ở đó.

Cách tải xuống tệp bằng Windows PowerShell trong Windows 10

Nếu tải xuống bất kỳ tệp nào yêu cầu bạn nhập credentials của một số loại như chi tiết đăng nhập máy chủ, v.v., thì bạn có thể sử dụng lệnh sau để tải tệp xuống trong một lần:

$client = new-object System.Net.WebClient
$client.Credentials = Get-Credential
$client.DownloadFile(“http://Windows789.Windows789.netdna-cdn.com/wp-content/upload/2016/Windows-Explorer-Process-Task-Manager-600x405.png”,“C:\Users\Digdarshan\Pictures\TWC\Task-Manager.png”)

Hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào khi cố gắng tải xuống tệp.

tải xuống tệp bằng PowerShell

  • Thẻ: PowerShell