Trong nỗ lực mới nhất của mình nhằm đưa PC và cộng đồng chơi game trực tuyến lại với nhau, Microsoft đã giới thiệu một số thay đổi Ứng dụng Xbox. Ứng dụng, hiện cho phép người dùng tạo Câu lạc bộ đầu tiên của họ trong cộng đồng Xbox. Clubs là các địa điểm gặp gỡ trực tuyến do cộng đồng Xbox tạo ra để mọi người chơi và giao lưu. Bên cạnh đó, có một bổ sung mới cho ứng dụng Xbox Live – ‘Tìm nhóm‘. Nó giúp người dùng tìm thấy những người chơi cùng chí hướng cho các hoạt động cùng sở thích. Trong hướng dẫn này, chúng ta hãy xem phương pháp tạo một câu lạc bộ mà chúng ta quan tâm Cộng đồng Xbox.

Câu lạc bộ trong ứng dụng Xbox

Để bắt đầu ngay lập tức, hãy khởi chạy ứng dụng Xbox và chọn Clubs trên menu bên trái. Đó là một nơi mà từ đó bạn có thể tạo ra một câu lạc bộ của riêng mình. Ngoài ra, bạn có thể xem và đăng lên các câu lạc bộ mà bạn đã tham gia hoặc tìm kiếm những người để tham gia.

Để tạo một câu lạc bộ mới, hãy chọn tùy chọn – Create a club và sau đó, chọn loại câu lạc bộ bạn muốn tạo. Bạn có thể chọn bất kỳ ai sau đây,

  1. Public – Nó có thể được tìm kiếm và có thể gửi yêu cầu để nhận được lời mời. Tất cả các hoạt động được mở cho công chúng xem.
  2. Private – Các loại câu lạc bộ này có thể tìm kiếm được, nhưng hoàn toàn dựa trên lời mời. Nguồn cấp dữ liệu cũng chỉ dành cho thành viên.
  3. Hidden – Không ai có thể tìm kiếm nó. Chỉ những người được mời mới có thể tham gia

Câu lạc bộ trong ứng dụng Xbox

Ngoài ra, lưu ý rằng bạn có thể tạo tối đa 3 Public and Private Clubs. Không có giới hạn về số lượng câu lạc bộ Ẩn bạn có thể chọn để tạo.

Khi bạn đã chọn câu lạc bộ mong muốn, hãy đặt tên cho nó và đánh Continue.

Sau đó, chọn Create club. Khi bạn đã tạo câu lạc bộ của mình, hãy tạo cho nó một số tính cách. Tiếp theo, thêm nền, chọn ảnh hồ sơ và tùy chỉnh các tùy chọn khác sẽ cho cộng đồng Xbox biết câu lạc bộ của bạn là gì.

Nếu bạn muốn tìm những người chơi trên Xbox Live có cùng mục tiêu và sở thích, hãy tạo Looking for Group. Để làm như vậy, hãy chọn một trò chơi từ danh sách bằng cách điều hướng trở lại ‘Game Hub’ và chọn tùy chọn ‘Create post ‘.

Tiếp theo, mở ứng dụng Xbox trên PC chạy Windows 10 của bạn, chọn Parties từ menu bên phải và chọn tùy chọn ‘Looking for Group’.

Thêm mô tả phù hợp cùng với các thẻ và các cài đặt khác như số lượng người chơi cần thiết.

Xbox

Cuối cùng, hãy sắp xếp thời gian biểu để tập hợp bằng cách điều chỉnh ‘Day and Party start time‘.

Khi bạn hoàn thành, hãy chọn Post.

Nguồn.

Xbox

  • Thẻ: Trò chơi, XBox