Nếu bạn muốn gửi email cho nhiều người từ Gmail, bạn phải chọn một địa chỉ email tại một thời điểm. Điều này là tốt nếu bạn cần gửi một hoặc hai email. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lặp lại cùng một nhiệm vụ mỗi ngày, bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian quý giá. Sử dụng Google Contacts, bạn có thể tạo danh sách email để chọn nhiều địa chỉ liên hệ cùng lúc trong Gmail.

Tạo danh sách, group Email để chọn nhiều liên hệ cùng một lúc trong Gmail

Để tạo danh sách email trong Gmail, bạn cần làm theo các bước sau-

  1. Tạo nhãn trong Google Contacts
  2. Chọn nhãn của các liên hệ trong Gmail

Mặc dù điều này không thể thực hiện được trong giao diện Gmail, nhưng bạn có thể nhờ sự trợ giúp của Danh bạ Google, là một dịch vụ miễn phí khác.

Nếu bạn có điện thoại di động Android, bạn có thể đã quen thuộc với dịch vụ này. Tuy nhiên, nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Danh bạ Google, hãy để tôi giải thích.

Danh bạ Google là một công cụ như vậy, nơi bạn có thể lưu tất cả các địa chỉ liên hệ và đồng bộ hóa chúng trên nhiều thiết bị. Điều tốt nhất là nó tìm nạp các ID email nếu bạn thực hiện cuộc trò chuyện với ai đó. Điều đó nói rằng, bạn có thể sử dụng Danh bạ Google để tạo danh sách email để bạn có thể chọn nhiều địa chỉ liên hệ cùng một lúc trong Gmail.

Để bắt đầu, hãy mở Danh bạ Google trong trang này và nhập thông tin đăng nhập của bạn để tìm tất cả các địa chỉ liên hệ. Đối với thông tin của bạn, nếu bạn không thể tìm thấy một liên hệ trong Danh bạ Google, bạn có thể tạo một liên hệ theo cách thủ công. Đối với điều đó, hãy nhấp vào Create contact và nhập tất cả các chi tiết được yêu cầu bao gồm cả ID email hợp lệ.

Sau đó, chọn tất cả các liên hệ mà bạn muốn đưa vào danh sách. Sau khi chọn tất cả các địa chỉ liên hệ mong muốn, hãy nhấp vào Label và chọn Create label.

Tạo danh sách Email để chọn nhiều liên hệ cùng một lúc trong Gmail

Sau đó, bạn cần nhập tên. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào để có thể nhận ra danh sách trong khi soạn email.

Bây giờ, hãy mở trang web Gmail và nhấp vào nút Compose. Bên trong Recipient/TO, bắt đầu nhập tên nhãn bạn vừa tạo.

Tất cả các địa chỉ liên hệ nên được chọn ngay lập tức.

Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa một địa chỉ liên hệ hoặc danh sách email, bạn cần mở trang web Danh bạ Google, chọn danh sách từ phía bên trái, chọn liên hệ và chọn Remove from label.

Không được dùng Delete trừ khi bạn muốn xóa địa chỉ liên hệ khỏi tài khoản Danh bạ Google của mình.

Có giới hạn về số lượng email bạn có thể gửi bằng mẹo này. Bạn có thể thấy You have reached a limit for sending mail nếu bạn gửi email đến tổng số hơn 500 người nhận trong một email và hơn 500 email được gửi trong một ngày. Khi gặp lỗi này, bạn sẽ có thể gửi lại thư trong vòng 1 đến 24 giờ.

  • Thẻ: Gmail