Tài liệu quảng cáo là một tài liệu giấy hoặc một tập sách cung cấp thông tin về một sự kiện. Thiết kế chúng không yêu cầu phần mềm đồ họa ưa thích nếu bạn có hiểu biết cơ bản về Microsoft Word. Phần mềm cho phép bạn tạo các tập tài liệu cơ bản trông vừa chuyên nghiệp vừa ấn tượng. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ thấy cách tạo sổ, sách hoặc Ebook bằng Microsoft Word.

Microsoft Word có tính năng cài đặt trang được tạo sẵn cho tập sách cho phép bạn tạo tập sách cho một sự kiện hoặc in ra một dự án sách đầy tham vọng.

Tạo Sổ, Sách, Ebook bằng Word

Khởi chạy ‘Microsoft Word‘. Sau đó, trên tab PAGE LAYOUT, nhấp vào biểu tượng ở góc dưới cùng bên phải của nhóm Page Setup để mở cửa sổ Page Setup.

Tiếp theo, trên tab Margins, trong Pages, hãy thay đổi cài đặt cho ‘Multiple pages’ thành Book fold. Hướng tự động thay đổi thành Landscape.

Tạo một Tập sách nhỏ hoặc Sách bằng Word

Nếu độ dài của tài liệu nhiều hơn, bạn có thể chia nó thành nhiều tập sách nhỏ. Để làm như vậy, trong ‘Sheets per booklet‘, hãy chọn số trang bạn muốn in trên mỗi tập sách.

Để dành đủ không gian trên nếp gấp bên trong để đóng gáy, hãy tăng chiều rộng của Gutter.

Khi hoàn tất, hãy chuyển đến tab Paper và chọn Paper size. Bạn cũng có thể trang trí giao diện bằng cách thêm đường viền. Đối với điều này, hãy điều hướng đến tab Layout của cửa sổ Page Setup và chọn ‘Borders’ từ danh sách các tùy chọn được hiển thị ở đó.

  Hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập nhiều tài khoản trên cùng một trang Web

microsoft-word-paper-tab

Bây giờ, khi bạn đã sẵn sàng in tập sách nhỏ, hãy kiểm tra cài đặt in và đảm bảo rằng tùy chọn in trên cả hai mặt giấy đã được bật và lật giấy một cách chính xác để quá trình in hoạt động như dự định.

Nếu máy in của bạn hỗ trợ in tự động trên cả hai mặt, trong Settings, hãy thay đổi Print One-Sided to Print on Both Sides. Chọn tùy chọn Flip trên cạnh ngắn để tránh in ngược mặt thứ hai của mỗi tờ.

Nếu máy in của bạn không hỗ trợ in tự động trên cả hai mặt, hãy chọn tùy chọn ‘Manually Print on Both Sides‘ và nạp các trang trở lại máy in khi được nhắc.

Cuối cùng, nhấn nút FILE và chọn tùy chọn ‘Print’.

Đây là cách bạn có thể tạo một tập sách bằng Microsoft Word trong vài phút.

Hãy đọc ngay bây giờ: Cách tạo Sách, Sổ, Ebook trong PowerPoint.

  • Thẻ: Word