Bạn có thiết lập màn hình kép và bạn thường sử dụng màn hình thứ hai để trình bày nội dung gì đó không? Trong trường hợp bạn đang trình bày một thứ gì đó, Taskbar là hoàn toàn không cần thiết và không bắt buộc. Ngay cả khi bạn thường sử dụng máy tính của mình và không muốn thanh tác vụ trên màn hình thứ hai, trong bài đăng này, chúng tôi đã đề cập đến một cách làm như vậy. Windows có tích hợp tính năng này cho phép bạn tắt thanh tác vụ trên màn hình thứ hai hoặc máy chiếu được kết nối với máy tính của bạn. Bài đăng này sẽ chỉ cho bạn cách ẩn hoặc xóa thanh tác vụ ‘Taskbar’ khỏi màn hình Windows trong Windows 10. Đây là một mẹo hữu ích nếu bạn sử dụng nhiều màn hình hoặc máy chiếu.

Tắt thanh tác vụ ‘Taskbar’ Windows trên màn hình Windows

Tắt thanh tác vụ Windows trên màn hình thứ hai

Quá trình này rất đơn giản và trong vòng một phút, bạn có thể thoát khỏi thanh tác vụ trên màn hình thứ hai của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là làm theo các bước sau:

  1. Mở Settings
  2. Bấm vào Taskbar từ menu bên trái.
  3. Cuộn xuống để tìm Multiple Displays
  4. Bây giờ, hãy tắt nút chuyển Show taskbar on all displays.

Đây là nó, làm điều này sẽ vô hiệu hóa thanh tác vụ trên tất cả các màn hình phụ. Hãy nhớ rằng các cài đặt này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đang chạy màn hình thứ hai trong Extended. Nếu bạn đang ở Duplicate, cài đặt này sẽ không hoạt động nhưng bạn có thể đặt thanh tác vụ của mình thành Autohide để nó không được hiển thị.

Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm ra màn hình nào là chính và màn hình nào là phụ, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở Settings và đi đến System.
  2. Bây giờ mở Display từ menu bên trái.
  3. Giờ đây, bạn có thể chọn màn hình mong muốn và đặt nó làm màn hình chính theo yêu cầu của thiết lập.

Tất cả điều này là vô hiệu hóa thanh tác vụ Windows trên màn hình thứ hai. Các bước rất đơn giản và dễ hiểu.

Tắt thanh tác vụ trên màn hình thứ hai có các đặc quyền riêng. Đó là một thiết lập hoàn hảo nếu bạn đang sử dụng màn hình thứ hai để thuyết trình.

  • Thẻ: Nhiều màn hình, Taskbar