Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi mặc định khởi động khi khởi động kép sử dụng Advanced Startup Options trong Windows 10.

Khi bạn khởi động kép Windows 10 với phiên bản Windows cũ hơn như Windows 8.1 hoặc Windows 7, trước khi đăng nhập, bạn sẽ thấy màn hình sau cung cấp cho bạn các hệ điều hành có sẵn. Bạn có thể chọn hệ điều hành bạn muốn khởi động hoặc theo mặc định, bạn sẽ được khởi động vào hệ điều hành mặc định sau 10 giây.

Thay đổi cài đặt mặc định Khởi động Windows 10

Thay đổi giá trị mặc định hoặc chọn các tùy chọn khác 1

Cách thay đổi hệ điều hành mặc định trong Windows 10

Nếu bạn muốn thay đổi một số tùy chọn và cài đặt khởi động và đăng nhập mặc định của mình, bạn có thể nhấp vào Change defaults or choose other options mà bạn sẽ thấy ở phía dưới.

Khi bạn làm điều này, bạn sẽ thấy những điều sau Options. Tại đây, bạn có thể thay đổi cài đặt Hẹn giờ, đặt hệ điều hành mặc định để khởi động và đặt các tùy chọn khác.

windows-10 2

1]Nhấp vào Change the timer sẽ đưa bạn đến màn hình sau, nơi bạn có thể đặt bộ hẹn giờ khởi động thành 5 giây, 30 giây hoặc 5 phút. Đây là thời gian bạn phải đợi trước khi hệ điều hành mặc định được tải tự động. Cài đặt mặc định ở đây là 10 giây.

Thay đổi mặc định khởi động 3

2]Nhấp vào Choose a default operating system sẽ cho phép bạn đặt hệ điều hành bạn muốn tự động tải, sau khi đợi khoảng thời gian đã đặt.

Tại đây, bạn có thể đặt hệ điều hành mặc định cho PC của mình để khởi động vào.

Thay đổi mặc định hoặc chọn các tùy chọn khác 4

Cài đặt trong trường hợp của tôi là Windows 10.

3]Nhấp vào Choose an option sẽ trình bày cho bạn các tùy chọn sau đây.

  1. Bạn có thể nhấp vào Continue và thoát về hệ điều hành mặc định của mình
  2. Bạn có thể sử dụng một hệ điều hành đã cài đặt khác
  3. Bạn có thể khắc phục sự cố PC của mình bằng cách mở Advanced Options
  4. Hoặc bạn có thể Turn Off your PC.

windows-10-boot 5

Đó là nó.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bài viết giúp bạn thay đổi hệ điều hành mặc định trên máy tính của mình.

Các bài đọc liên quan:

  1. Chọn thiếu màn hình hệ điều hành
  2. Công cụ Advanced Visual BCD Editor & Boot Repair Tool
  3. Cách tắt màn hình Choose an operating system screen..

Thay đổi mặc định hoặc chọn các tùy chọn khác 4

  • Thẻ: Khởi động