Khi bạn khởi chạy trình duyệt Chrome, trình duyệt này sẽ mở ra với một trang Search của Google đơn giản và mặc định. Bạn có thể tạo cho nó một giao diện mới bằng cách thay đổi nền Google. Đây là cách bạn có thể làm điều đó!

Thay đổi hình nền Google với các chủ đề sống động

Thêm một chủ đề Chrome sôi động là một cách mà bạn có thể thêm gia vị cho mọi thứ và làm cho nền buồn tẻ trông sống động hơn. Thay đổi nền không chỉ thay đổi nền tab hiện tại mà còn thay đổi màu tổng thể của tất cả các tab đã mở, thanh dấu trang, v.v.

  1. Khởi chạy trình duyệt Chrome.
  2. Lựa chọn Customize and control Google Chrome (hiển thị dưới dạng 3 chấm dọc).
  3. Chọn Settings.
  4. Đi đến Appearance dưới Settings.
  5. Mở rộng Themes đi đến Cửa hàng Chrome trực tuyến.
  6. Chọn một chủ đề và thêm nó vào trình duyệt.

Nếu bạn thích thay đổi, bạn có thể tiếp tục với thay đổi khác, sử dụng nút ‘Undo’ để hoàn nguyên về thiết lập ban đầu. Đó là bởi vì, một số người dùng có thể thích hình ảnh, nhưng không thích những thay đổi tương ứng mà nó thực hiện đối với các tab của bạn hoặc màu sắc mà nó thêm vào trong suốt trình duyệt.

Khởi chạy trình duyệt Google Chrome.

Chuyển đến menu ‘Customize and control Google Chrome‘ (hiển thị dưới dạng 3 chấm dọc) ở góc trên bên phải.

Nhấp vào menu và chọn ‘Settings’ từ danh sách các tùy chọn được hiển thị.

Tiếp theo, cuộn xuống phần ‘Appearance’ dưới ‘Settings’ và trong ngăn bên phải, chuyển sang ‘Themes’.

Mở rộng ‘Themes’ để truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến.

thay đổi chủ đề chrome

Chọn một chủ đề do Chrome xuất bản. Sau khi bạn chọn một chủ đề, hãy nhớ xem các hình ảnh xem trước và đánh giá của chủ đề đó.

Nhấn vào ‘Add to Chrome‘.

Đó là nó! Nền Google của bạn sẽ được thay đổi ngay lập tức.

Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn chọn một chủ đề khác từ cửa hàng hoặc hoàn nguyên về thiết lập trước đó, chỉ cần nhấn vào ‘Undo‘ để hiển thị bên dưới thanh địa chỉ của trình duyệt.

Hãy đọc ngay bây giờ: 10 chủ đề tốt nhất cho trình duyệt Google Chrome.

thay đổi hình nền của Google trong Chrome

  • Thẻ: Trình duyệt Chrome