Bộ nhớ cache lớn của trình duyệt ngụ ý rằng một lượng lớn dữ liệu ngoại tuyến có thể được lưu trữ trên PC của bạn. Đổi lại, điều này cho phép trình duyệt tải các trang web nhất định nhanh hơn, nhưng có một vấn đề liên quan đến hoạt động này. Bất cứ khi nào bạn cố gắng mở thêm một vài tab, trình duyệt sẽ làm chậm toàn bộ hệ thống. Nó đặc biệt được thấy trong Firefox. Đây là cách bạn có thể giới hạn hoặc thay đổi kích thước bộ nhớ cache của Firefox trong Windows 10 để tránh làm chậm PC của bạn.

Thay đổi kích thước bộ nhớ cache của Firefox trong Windows 10

Trong các phiên bản trước của Firefox, có một chỗ để thay đổi kích thước bộ nhớ cache thành giá trị mong muốn trong Options. Cài đặt đó không còn hiển thị nữa. Tuy nhiên, vẫn có một cách để vượt qua, đây là cách tăng hoặc giảm kích thước bộ nhớ cache của Firefox!

  1. Mở Preferences.
  2. Search mục nhập – browser.cache.disk.capacity.
  3. Chỉnh sửa giá trị thành giá trị mong muốn tính bằng KB để sử dụng cho bộ đệm đĩa.
  4. Search mục nhập – browser.cache.memory.capacity.
  5. Chỉnh sửa giá trị thành giá trị mong muốn tính bằng KB để sử dụng cho bộ nhớ đệm.
  6. Khởi động lại trình duyệt của bạn.

Hãy để chúng tôi trình bày chi tiết các bước trên.

Khởi chạy trình duyệt Firefox của bạn. Nếu nó không được cập nhật lên phiên bản mới nhất, cập nhật trình duyệt.

Mở một tab mới trong trình duyệt.

Trong trường URL của thanh địa chỉ, hãy nhập thông tin sau: about: config để mở ‘Preferences‘ trang.

Tiếp theo, hãy tìm kiếm mục nhập sau browser.cache.disk.capacity bằng cách nhập nó vào Search.

Thay đổi kích thước bộ nhớ cache của Firefox trong Windows 10

Chỉnh sửa giá trị thành số mong muốn bằng cách nhấp vào cái nút ‘Bút chì‘.

Sử dụng giá trị cho bộ đệm đĩa.

Tương tự, hãy tìm kiếm ‘browser.cache.memory.capacity‘.

Chọn loại tùy chọn bạn đang thêm.

  • String – bất kỳ chuỗi văn bản nào
  • Integer – một số
  • Boolean – giá trị true-false

Đối với tùy chọn chuỗi hoặc số nguyên, chỉ cần nhập giá trị mới vào KB để sử dụng giá trị đó cho bộ nhớ đệm. Đối với tùy chọn boolean (true-false).

Khởi động lại trình duyệt.

Ngoài ra, nếu bạn muốn giảm kích thước bộ nhớ cache của Firefox hoặc vô hiệu hóa nó hoàn toàn, hãy thay đổi giá trị cho từng mục nhập được chỉ ra ở trên thành 0. Bạn cũng có thể gỡ cài đặt hoặc tắt các chủ đề và tiện ích mở rộng Firefox mà bạn không sử dụng vì chúng có thể gây ra Firefox để sử dụng nhiều RAM hơn.

Bài liên quan: Làm thế nào để thay đổi kích thước bộ nhớ cache của Chrome.

  • Thẻ: Firefox