Khi PC của bạn khởi động, điều đầu tiên tải lên là Phần mềm cơ sở UEFI hoặc là BIOS. Nó thực hiện rất nhiều thứ, bao gồm cả tùy chọn sử dụng phần cứng nào để khởi động Windows. Nếu bạn muốn khởi động từ ổ USB hoặc ổ đĩa ngoài, bạn cần thay đổi thứ tự khởi động trên Windows 10. Mặc định thông thường được đặt thành ổ cứng đầu tiên được kết nối với PC.

Trước Windows 10, bạn chỉ có thể khởi động lại PC rồi nhấn một phím duy nhất như F2 hoặc DEL trên bàn phím để vào BIOS. Trong Windows 10, Microsoft đã xây dựng sẵn một hệ thống khôi phục cho phép bạn làm nhiều việc. Một trong những tùy chọn là khởi động vào BIOS, giúp dễ dàng hơn rất nhiều trong trường hợp bạn luôn lỡ nhấn phím.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ ra cách bạn có thể khởi động vào cài đặt chương trình cơ sở Windows 10 (UEFI/BIOS) và thay đổi thứ tự khởi động dễ dàng.

Thay đổi thứ tự khởi động trong Windows 10

Hệ thống Khôi phục Windows 10 cho phép bạn truy cập cài đặt UEFI/BIOS của mình từ Hệ điều hành và thay đổi thứ tự khởi động của bạn. Bạn có thể chọn khởi động từ ổ USB hoặc ổ DVD. Điều này rất hữu ích trong quá trình cài đặt mới hoặc nâng cấp bằng ISO.

Mở Windows Settings> Update & Security> Recovery Advanced Startup và nhấp vào Restart now.

Tùy chọn Khôi phục Khởi động Nâng cao Windows 10

Tính năng này cho phép bạn:

  • Khởi động Windows từ thiết bị hoặc đĩa (chẳng hạn như ổ USB hoặc DVD).
  • Thay đổi cài đặt chương trình cơ sở của PC của bạn.
  • Định cấu hình Windows Startup.
  • Khôi phục Windows từ System Image.

Khi bạn nhấp vào Restart Now, nó sẽ khởi động lại PC của bạn và cung cấp cho bạn tất cả những Advanced Options. Nhấp và đợi cho đến khi bạn nhận được các tùy chọn này. Chọn Troubleshoot> Advanced Options. Màn hình này cung cấp các tùy chọn khác bao gồm Command Prompt, System Image Recovery, và UEFI Firmware Settings.

Vào Cài đặt BIOS từ Windows 10

Lựa chọn UEFI Firmware Settings và nó sẽ cho phép bạn khởi động lại PC của mình. Khi máy tính khởi động, nó sẽ đưa bạn đến cài đặt Firmware.

  • Chuyển sang Tab Boot.
  • Ở đây bạn sẽ thấy Boot Priority trong đó sẽ liệt kê ổ cứng, CD/DVD ROM và ổ USB được kết nối nếu có.
  • Bạn có thể sử dụng các phím mũi tên hoặc + & – trên bàn phím để thay đổi thứ tự.
  • Lưu và thoát.

Thay đổi thứ tự khởi động trong Windows 10

Bây giờ khi bạn khởi động, nó sẽ tuân theo trình tự mà bạn đã thiết lập trong Firmware Settings BIOS hoặc UEFI.

Điều này rất hữu ích khi bạn muốn khởi động từ ổ đĩa DVD có tệp Cài đặt Windows 10 hoặc nếu bạn đã cài đặt Windows khác trên đĩa cứng phụ.

Ghi chú: Có vẻ như nếu bạn có bàn phím Bluetooth, nó sẽ không hoạt động ở đây. Bạn sẽ cần một bàn phím có dây cứng để điều hướng và thay đổi các tùy chọn. Ngoài ra, cảm ứng cũng không hoạt động.

Thay đổi thứ tự khởi động trong Windows 10

  • Thẻ: Khởi động