Các tiện ích mở rộng VLC có sẵn trên trang web chính thức của VLC. Trang web chính thức cung cấp danh sách các tiện ích mở rộng đã được xác minh có thể tải xuống miễn phí. Không giống như các tiện ích mở rộng cho Firefox và Chrome cung cấp dễ dàng cài đặt tiện ích mở rộng chỉ bằng một cú nhấp chuột của chuột máy tính, cài đặt tiện ích mở rộng VLC hoàn toàn không phải là một việc dễ dàng. Trình phát phương tiện VLC sử dụng các tệp có phần mở rộng .lua và cài đặt chúng là một công việc khá tẻ nhạt được đóng gói đầy phức tạp.

Trong bài viết này, chúng tôi cung cấp một số thủ thuật về cách cài đặt và sử dụng các tiện ích mở rộng trên VLC media player. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, điều đáng nói là hầu hết các tiện ích mở rộng đều được cung cấp cho phiên bản máy tính để bàn trong khi chỉ có một số tiện ích dành cho phiên bản di động của ứng dụng VLC. Ngoài ra, các tiện ích bổ sung cần được cài đặt theo cách thủ công và người dùng phải bật các tiện ích mở rộng đã cài đặt bằng các thao tác thủ công.

Cách thêm Plugin & Extensions trên VLC

Mở trình phát phương tiện VLC.

Đi đến Tools và nhấp vào Plugins and extensions từ menu thả xuống.

thêm Plugin & Tiện ích mở rộng trên VLC

Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các plugin, giao diện và tiện ích mở rộng.Nếu bạn tìm thấy bất kỳ tiện ích mở rộng thú vị nào từ danh sách, chỉ cần nhấp vào nút Install.

Để cài đặt tiện ích mở rộng trong .lua đi đến đường dẫn tệp C:\Users\UserName\AppData\Roaming\vlc\lua\extensions. Sao chép tệp lua để cài đặt phần mở rộng.

Nếu không tìm thấy thư mục lua, bạn chỉ cần tạo một thư mục với tên lua.

Bên trong thư mục lua, tạo một thư mục khác có tên là “extensions”. Bây giờ sao chép tệp lua bên trong nó.

Khi tệp lua được sao chép, phần mở rộng sẽ được tải lên và cài đặt. Đóng tất cả các thư mục.

Chạy video trong trình phát phương tiện VLC để kiểm tra và bật tiện ích mở rộng.

Nếu bạn không thấy danh sách này ấn tượng, hãy truy cập trang VLC chính thức để kiểm tra tất cả các tiện ích mở rộng có sẵn cho VLC đây. Nếu bạn gặp bất kỳ tiện ích mở rộng ấn tượng nào thì chỉ cần nhấn vào nút Download.

Các phần mở rộng là các tệp Zip chứa tệp .lua.

Điều hướng đến đường dẫn sau C:\Users\UserName\AppData\Roaming\vlc\lua\Extensions\. Copy. Sao chép các tệp .lua trong thư mục mở rộng để cài đặt tiện ích mở rộng.

Nếu bạn thấy một trang web có ít mã trong khi tải xuống tiện ích, hãy sao chép mã đó vào Notepad.

Đi tới tệp và nhấp vào tùy chọn Save As. Đặt tên tệp là VLC Extension.LUA và nhấp vào All files trong Save as type.

Bây giờ hãy nhấp vào Save.

Điều hướng đến đường dẫn sau – C:\Users\UserName\AppData\Roaming\vlc\lua\Extensions\ và sao chép các tệp .lua trong thư mục mở rộng để cài đặt tiện ích mở rộng.

Chạy video để bật tiện ích mở rộng.

Đọc tiếp: Tổng hợp các Tiện ích mở rộng VLC tốt nhất.

nút quay video trong vlc

  • Thẻ: Trình phát phương tiện