Google Chrome là một trình duyệt được tải với rất nhiều tính năng. Một tính năng rất hữu ích là Tiếp tục nơi bạn đã dừng lại. Nó có sẵn trên tất cả các trình duyệt dựa trên công cụ Chromium – và điều này bao gồm Microsoft Edge. Điều này có nghĩa là, nếu bạn đang sử dụng Microsoft Edge mới dựa trên cùng một công cụ Chromium hoặc trình duyệt từ Opera, bạn sẽ có thể sử dụng tính năng này. Những gì tính năng này thực hiện là, khi bạn mở trình duyệt web, nó sẽ mở lại tất cả các tab đã được mở lần trước bạn sử dụng trình duyệt web. Nguyên nhân khiến tính năng này không hoạt động rất mơ hồ nhưng một số phương pháp có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

Mở lại phiên làm việc cuối cùng trong trình duyệt Chrome

Tiếp tục nơi bạn đã dừng lại

Mở Chrome > Settings > On startup. Ở đây bạn có 3 lựa chọn:

  • Open the New Tab page
  • Continue where you left off
  • Open a specific page or set of pages.

Chọn tùy chọn mong muốn và bạn đã sẵn sàng.

Mở lại phiên làm việc cuối cùng trên trình duyệt Edge

tiếp tục nơi bạn đã dừng lại trong Edge

Mở Edge > Settings > On startup. Ở đây bạn có 3 lựa chọn:

  • Open the New Tab page
  • Continue where you left off
  • Open a specific page or set of pages.

Chọn tùy chọn mong muốn và bạn đã sẵn sàng.

Tiếp tục nơi bạn đã dừng lại

  • Thẻ: Trình duyệt Chrome