Device Driver là một chương trình điều khiển hoặc giúp vận hành một thiết bị phần cứng. Khi các nhà cung cấp bên thứ 3 tạo trình điều khiển mới, trình điều khiển đó có thể được gửi tới Microsoft cho “Device Signing“. Điều này đảm bảo chất lượng. Để giúp duy trì tính toàn vẹn của hệ điều hành Windows của bạn, các tệp quan trọng được ký điện tử để có thể dễ dàng phát hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những tệp này. Tuy nhiên, không phải tất cả các trình điều khiển đều được ký điện tử, do đó một số trình điều khiển có thể gây mất ổn định hệ thống.

Xác định trình Driver chưa được ‘signed’

1]Công cụ xác minh chữ ký tệp hoặc sigverif

Microsoft có sẵn một công cụ trong Windows 10/8/7 được gọi là sigverif.exe hoặc là File Signature Verification Tool giúp bạn xác định các trình điều khiển chưa được ký.

Để truy cập nó, hãy nhập sigverif trong tìm kiếm Windows và nhấn Enter.

xác định trình điều khiển chưa được ký bằng tiện ích sigverif

Nhấp vào Start. sẽ quét tất cả các trình điều khiển thiết bị.

signverif-tiện ích

Sau khi hoàn thành quá trình quét, nó sẽ liệt kê những thứ không được ký điện tử. Trong trường hợp của tôi vì tất cả đều được ký điện tử, tôi nhận được thông báo sau.

sigverif

Nếu bạn muốn xem danh sách tất cả các trình điều khiển được quét, hãy nhấp vào Advanced và chọn View Log.

signverif nâng cao

Bạn sẽ có thể xem nhật ký.

nhật ký signverif

2]Công cụ chẩn đoán DirectX hoặc DxDiag.exe

Để xác minh xem Drivers của bạn có được ký điện tử hay không, bạn có thể chạy DirectX Diagnostic Tool. Để làm như vậy, hãy nhập DxDiag.exe trong Hộp tìm kiếm và nhấn Enter. Chẩn đoán DirectX được thiết kế để giúp bạn khắc phục các sự cố liên quan đến DirectX.

màn hình dgx

Công cụ chẩn đoán DirectX (DXDiag.exe) thu thập thông tin về hệ thống và các thành phần được cài đặt DirectX. Nó cũng cung cấp một số bài kiểm tra để đảm bảo rằng các thành phần hoạt động bình thường.

Sử dụng công cụ chẩn đoán để tạo báo cáo về máy tính của bạn bằng cách chạy Dxdiag.exe và nhấp vào nút Save All Information.

  • Thẻ: Trình điều khiển