Nếu bạn đã thấy một Windows10Upgrade folder trong ổ đĩa hệ thống Windows 10 và tự hỏi nếu bạn có thể xóa nó, thì có, bạn có thể. Windows 10 Update Assistant tạo thư mục. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách bạn có thể xóa thư mục Windows10Upgrade trong Windows 10 và cũng có thể thoát khỏi công cụ Assistant.

Trợ lý cập nhật Windows 10 là công cụ chính thức của Microsoft, có sẵn sau một vài ngày kể từ khi phát hành bản cập nhật tính năng. Nó có thể tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tính năng trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này nếu bạn không thể đợi quá trình tải xuống tự động tự diễn ra. Windows Update đảm bảo cung cấp cho bạn các bản cập nhật tính năng mới bất cứ khi nào chúng được phát hành. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó, bản cập nhật không khả dụng cho máy tính của bạn, bạn có thể sử dụng trợ lý Windows 10 Update.

Xóa thư mục Windows10Upgrade

Thư mục Windows10Upgrade nằm trên C: hoặc ổ đĩa hệ thống chính và được công cụ này sử dụng để tải xuống các tệp Nâng cấp.

Có thể một lúc nào đó bạn đã sử dụng công cụ này và quên mất nó. Thư mục được tạo khi bạn cài đặt Windows 10 bằng Hỗ trợ cập nhật. Vì vậy, khi bạn xóa nó, nó cũng sẽ xóa cả thư mục. Nếu bạn không gỡ cài đặt Trợ lý, nó sẽ tạo lại thư mục.

Cách xóa folder Windows10Upgrade trong Windows 10

Nếu quá trình Windows 10 Upgrade diễn ra suôn sẻ thì bạn có thể xóa thư mục này một cách an toàn. Có nhiều cách để tắt Hỗ trợ cập nhật Windows 10:

  1. Gỡ cài đặt Windows 10 Update Assistant
  2. Tiếp tục tắt Windows Update Assistant
  3. Dừng lại Update Orchestrator Service
  4. Xóa quyền thực thi của Windows 10 Update Assistant.

Phương pháp đầu tiên sẽ tự động xóa thư mục Windows10Upgrade – và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp này.

xóa thư mục Windows10Upgrade

Trong trường hợp thứ 2 hoặc thứ 3, chúng tôi sẽ đề xuất xóa thư mục theo cách thủ công. Thư mục chứa các tệp thiết lập Windows 10, vì vậy việc xóa chúng là an toàn.

Phương pháp cuối cùng là nơi bạn có thể loại bỏ quyền thực thi của chương trình, và nó sẽ không bao giờ chạy được. Để làm điều này:

  • Khởi chạy task manager, định vị trợ lý Windows 10 Update, nhấp chuột phải và xác định vị trí tệp.
  • Nhấp chuột phải vào trợ lý và chọn Properties >Security
  • Xóa quyền Execute permission khỏi mọi người dùng.

Nếu quá trình nâng cấp của bạn diễn ra tốt đẹp thì bạn có thể không cần tệp nữa cho đến khi có bản cập nhật tính năng tiếp theo, bạn có thể xóa nó một cách an toàn.

Tái bút: Thư mục này khác với Thư mục Windows.old, chứa bản sao lưu của phiên bản trước của tệp và được sử dụng để quay lại phiên bản trước của hệ điều hành.

Xóa thư mục Windows10Upgrade