What is VPN Error 789 in Windows and How to fix it?

Khắc phục lỗi VPN 789: The L2TP connection attempt failed trong Windows 10

Hầu hết chúng ta sử dụng VPN để không bị nhận dạng và được bảo vệ khi lướt web, mặc dù những phần mềm này rất tuyệt nhưng chúng có những...
Windows Updates failed 0x80073701

Cách khắc phục lỗi 0x80073701 khi Update Windows 10

Một số người dùng đã báo cáo lỗi cập nhật với thông báo lỗi - Updates Failed, There were problems installing some updates, but we’ll try again later. Mã lỗi cùng...
Windows 10 Update error 0x8024a105

Khắc phục lỗi 0x8024a105 khi cập nhật trên Windows 10

Nếu bạn thấy một Mã lỗi cập nhật Windows 0x8024a105 khi cố gắng chạy Windows Update, thì bài đăng này cung cấp cho bạn một số đề xuất có thể giúp...

[FIX LỖI] You’ve been signed in with a temporary profile trên Windows 7/ 8/...

Có thể có nhiều vấn đề khác nhau mà bạn có thể gặp phải do đó bạn có thể gặp sự cố khi đăng nhập Windows 10/8/7. Trước đây, chúng tôi...
Safe Mode in Windows 8

Cách bật phím F8 và Chế độ an toàn trong Windows 10

Windows 10/8 khởi động rất nhanh, kết quả là bạn có thể thấy rằng phím F8 không hoạt động. Có một lý do cho việc này. Microsoft đã giảm...

Sửa lỗi 0x80070426 cho Microsoft Store và Windows Update

Mã lỗi 0x80070426 là một lỗi Windows 10 khác áp dụng cho cả Microsoft Store và Windows Update. Lỗi cho Windows Update trạng thái- “Đã xảy ra sự cố khi cài...
error 0x80070057

Cách sửa lỗi 0x80070057 trên Windows 10

Nếu bạn nhận được lỗi 0x80070057 trên Windows 10 khi sử dụng Windows Update, Cài đặt hoặc Nâng cấp Windows 10, chạy Windows Backup, v.v., bạn sẽ thấy mã lỗi này...

Windows Update không tải xuống hoặc không được cài đặt, Lỗi 0x80070543

Một số người dùng có thể gặp phải Lỗi cập nhật Windows 0x80070543 trong khi cố gắng tải xuống và cài đặt các bản cập nhật trên thiết bị Windows 10...
0x80073712

Sửa lỗi Windows Update 0x80073712 trên Windows 10

Đôi khi, các tệp hệ thống bị hỏng và nếu quá trình nâng cấp Windows phát hiện thấy tính toàn vẹn của hệ thống có vấn đề, thì quá trình cập...

Cách bật Kết nối Không dây Chế độ 802.11n cho Windows 10

802.11 là một tập hợp các tiêu chuẩn IEEE kiểm soát các phương thức truyền dẫn mạng không dây. Chúng được sử dụng ngày nay trong phiên bản sau để...

Recent Posts