free launch bar

Thanh khởi chạy miễn phí: Thanh khởi động nhanh vượt trội thay thế cho...

Vừa mới cài đặt Thanh khởi động miễn phí về tôi Windows 8 hệ thống máy tính và tôi phải nói rằng nó là một trong những phần mềm miễn phí...

Ghim Ngõ tắt Menu Tài liệu Gần đây vào Màn hình Bắt đầu của...

Cùng với việc xóa menu Start khỏi Windows 8, một số tính năng khác bao gồm 'Gần đây' tài liệu cũng bị xóa. Nếu bạn nhớ, phím tắt/tính năng sẽ...

Tải xuống Windows 8 Media Center Pack miễn phí

Trang web Windows đã được cải tiến để phản ánh sự ra mắt của Windows 8. Trên trang web bây giờ bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin thú vị...

Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật ứng dụng Windows 8

Luôn luôn là một ý tưởng hay để giữ cho hệ điều hành, phần mềm và bây giờ là các Ứng dụng Windows của bạn được cập nhật lên các phiên...

Mẹo về cách Tìm kiếm trong Windows 8

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8, bạn có thể biết rõ về màn hình Metro được thiết kế đẹp và có kiểu dáng cao. Menu bắt đầu trước đó...

Recent Posts