Windows Updates failed 0x80073701

Cách khắc phục lỗi 0x80073701 khi Update Windows 10

Một số người dùng đã báo cáo lỗi cập nhật với thông báo lỗi - Updates Failed, There were problems installing some updates, but we’ll try again later. Mã lỗi cùng...

[FIX LỖI] You’ve been signed in with a temporary profile trên Windows 7/ 8/...

Có thể có nhiều vấn đề khác nhau mà bạn có thể gặp phải do đó bạn có thể gặp sự cố khi đăng nhập Windows 10/8/7. Trước đây, chúng tôi...

Tùy chọn Windows Update và Recovery trong Windows 8.1

Windows 8.1 đã sửa đổi cài đặt PC - chúng đã trải qua những thay đổi nhỏ khiến nó có vẻ hơi khác so với cài đặt có trong Windows 8....

Khắc phục lỗi đăng nhập và update thất bại trên Windows 8/10

Đặt ảnh cho Tài khoản Người dùng mang lại cảm giác được cá nhân hóa, do đó nâng cao trải nghiệm của chúng tôi khi sử dụng Windows. Nhưng hôm nay,...

Cách thay đổi màu nền màn hình khoá ‘Logon’ Windows 8

Hầu hết các phần tử trong Windows 8 đều có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của một người với điều kiện là người đó sẵn sàng đi sâu vào...
automatic app updates windows 8.1

Tắt hoặc tắt Cập nhật ứng dụng tự động trong Windows 8.1

Trong Windows 8, người ta phải cập nhật các ứng dụng Windows theo cách thủ công, nhưng Microsoft đã làm cho nó dễ dàng hơn trong Windows 8.1. Windows 8.1...
fixwin for windows 8

FixWin v 2 cho Windows 8 được phát hành

FixWin được đưa ra vào thời điểm không có Microsoft Fix It hoặc là Trình gỡ rối ATS và Windowsvà cách duy nhất để người dùng khắc phục sự cố Windows...

Trung tâm tương thích Windows được cập nhật để hỗ trợ Windows 8.1

Trung tâm tương thích Windows hiện đã được cập nhật cho Windows 8.1 và người dùng hiện có thể kiểm tra ứng dụng, trình điều khiển, phần mềm và chương trình...
error 0x80070057

Cách sửa lỗi 0x80070057 trên Windows 10

Nếu bạn nhận được lỗi 0x80070057 trên Windows 10 khi sử dụng Windows Update, Cài đặt hoặc Nâng cấp Windows 10, chạy Windows Backup, v.v., bạn sẽ thấy mã lỗi này...

Bạn là sinh viên đang chạy Windows 7? Bạn có thể tải xuống...

Nếu bạn là sinh viên sử dụng Windows 7, bây giờ bạn có thể nâng cấp hệ thống của mình lên Windows 8.1 Pro miễn phí. Onthehub đang cung cấp...

Recent Posts