Chế độ không Add-ons cho phép Internet Explorer tạm thời chạy mà không có bất kỳ tiện ích bổ sung nào như Thanh công cụ, điều khiển ActiveX, v.v. Không có chế độ bổ trợ ‘add-ons’ trong Internet Explorer khá hữu ích khi bạn muốn khắc phục sự cố tiện ích bổ sung hoặc tiện ích mở rộng của trình duyệt không tương thích. Nó cũng rất hữu ích khi bạn muốn khắc phục sự cố như đóng băng IE của bạn, để xác định xem nó có liên quan đến bất kỳ tiện ích bổ sung nào không.

Tiện ích bổ sung là các chương trình bổ sung cho trình duyệt web của bạn các tính năng bổ sung như thanh công cụ và điều khiển ActiveX. Một số được cài đặt sẵn trong Internet Explorer trong khi một số được cài đặt qua Internet. Tương đối dễ cài đặt các tiện ích bổ sung của Internet Explorer. Họ yêu cầu sự cho phép của bạn trước khi được cài đặt trên hệ thống của bạn. Nhưng một số có thể làm mà không có sự đồng ý của bạn.

Chạy Internet Explorer ở chế độ No Addons

Internet Explorer ở chế độ No Addons

Có bốn cách bạn có thể khởi động Internet Explorer ở chế độ No Addons.

1]Trong Windows 7, để chạy Internet Explorer của bạn ở chế độ không có tiện ích bổ sung, hãy mở Start> All Programs> Accessories> System Tools> Internet Explorer (No Add-ons).

2]Bạn cũng có thể mở hộp Run từ Menu WinX trong Windows 8, nhập đối số dòng lệnh sau và nhấn Enter:

iexplore.exe –extoff

Điều này sẽ khởi động IE mà không có tiện ích bổ sung.

3]Mở cửa sổ nhắc lệnh, nhập dòng lệnh sau và nhấn Enter để mở IE ở No add-ons mode:

“%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe” -extoff

Nếu bạn sử dụng IE ở chế độ không có tiện ích bổ sung thường xuyên, bạn cũng có thể tạo lối tắt trên màn hình sử dụng điều này cho trường vị trí.

4]Mở Internet Explorer và nhập about:NoAdd-ons trong thanh địa chỉ và nhấn Enter.

Sau đó, nếu cần, thông qua Internet Options> Manage Add-ons, bạn có thể bật hoặc tắt từng tiện ích bổ sung để xác định tiện ích bổ sung nào đang tạo ra sự cố, nếu có. Hữu ích nếu bạn Internet Explorer bị treo hoặc bị treo thường xuyên và bạn muốn làm cho nó chạy nhanh hơn.

Vào đây để xem cách khởi động Firefox ở Safe Mode.

 

Internet Explorer ở chế độ No Addons

  • Thẻ: I E, Các phím tắt, Lời khuyên