Windows cho phép mỗi người dùng tạo, lưu trữ và truy cập các tệp và thư mục của riêng họ trong Tài khoản Người dùng của họ. Nhưng đôi khi bạn có thể muốn chuyển tệp từ tài khoản người dùng này sang tài khoản người dùng khác, trên PC hoặc máy tính xách tay Windows. Hoặc có thể bạn cần chia sẻ tệp giữa những người dùng. Nếu bạn cần làm điều này, thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ hoặc chuyển các file/ folder giữa những người dùng trên Windows 10/8/7.

Người dùng có tài khoản Quản trị viên có thể truy cập tệp của tất cả người dùng khác trên hệ thống máy tính của mình.

Truyền file/folder giữa các tài khoản user trên Windows 10

thư mục chung-di chuyển

Nếu bạn cần di chuyển hoặc chuyển tệp từ tài khoản người dùng này sang tài khoản người dùng khác, cách đơn giản nhất là đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên và cut-paste the files từ một tài khoản người dùng sang các thư mục cá nhân của tài khoản người dùng kia. Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản quản trị, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn làm điều đó. Nếu bạn sử dụng phần mềm miễn phí của chúng tôi Ultimate Windows Tweaker, bạn có thể dễ dàng thêm Chuyển tới (hoặc Sao chép vào) vào menu ngữ cảnh của mình. Sau đó, bạn chỉ cần chọn các tệp và thư mục bạn muốn chuyển, nhấp chuột phải vào chúng và chọn Move to từ menu ngữ cảnh. Chỉ định thư mục mà bạn muốn di chuyển chúng.

Chia sẻ file giữa các Tài khoản Người dùng User

Chia sẻ hoặc chuyển tệp giữa các tài khoản người dùng


Windows bao gồm một Public folder, đặt vị trí tại C:\Users, có thể truy cập cho tất cả người dùng. Nếu bạn lưu tệp trong thư mục này, nó có thể được chia sẻ giữa tất cả người dùng. Nếu bạn muốn tạo và lưu tệp để có thể chia sẻ chúng với những người dùng khác, bạn nên lưu chúng trong thư mục Public. Nếu bạn di chuyển các tệp và thư mục hiện có của mình vào thư mục Public này, bạn sẽ có thể chia sẻ chúng với tất cả.

Còn một điều nữa. Nếu bạn muốn, bạn thậm chí có thể chia sẻ thư mục Công cộng này công khai giữa tất cả trên của bạn mạng nội bộ. Nếu bạn muốn thực hiện việc này, bạn sẽ phải mở Control Panel>> All Control Panel Items> Network and Sharing Center > Advanced sharing settings. Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn chia sẻ thư mục Công khai tại đây.

puublick-folder-sharing

Chọn Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders.

 

Chia sẻ hoặc chuyển tệp giữa các tài khoản người dùng