Công cụ Windows System Assessment hoặc WinSAT.exe trong một công cụ đánh giá hiệu suất tích hợp cho phép người dùng Windows đo lường khả năng hoạt động của máy tính. Công cụ này đã được giới thiệu trên máy tính khách và có sẵn trên Windows 10/8/7/Vista.

Windows System Assessment Tool – WINSAT

Sử dụng WinSAT, bạn có thể đo các thành phần sau của máy tính Windows của mình:

  • CPU
  • Memory
  • Direct3D assessment
  • Video card/Gaming graphics/Media/Media Foundation assessment
  • Primary disk or storage
  • Features.

Để sử dụng Windows System Assessment, hãy mở Command Prompt (Admin), nhập winat /? và nhấn Enter. Thao tác này sẽ hiển thị Trợ giúp và hiển thị cho bạn tất cả các đối số, công tắc và tùy chọn có sẵn.

Công cụ đánh giá hệ thống Windows

Đây là danh sách các cú pháp và đánh giá có sẵn. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập TechNet.

winat dwm Hiệu ứng máy tính để bàn
winat d3d Ứng dụng 3D trực tiếp
winat mem Mô phỏng bộ nhớ lớn để sao chép bộ nhớ đệm
winat disk Hiệu suất ổ đĩa
winat CPU Hiệu suất CPU
winat media Mã hóa và giải mã video bằng khung Direct Show
winat mfmedia Giải mã video bằng khung Media Foundation
winat features Thông tin hệ thống
winat formal Đánh giá xác định trước. Kết quả được lưu dưới dạng tệp XML trong %systemroot%\performance\winsat\datastore

Trong Windows 8/7/Vista, công cụ Windows System Assessment được sử dụng để tính Windows Experience Index. Mặc dù dòng lệnh winat hoặc Windows System Assessment vẫn tồn tại trong Windows 10/8.1, các Điểm số của Windows Experience Index không được hiển thị. Nhưng có một giải pháp cho điều này.

Công cụ đánh giá hệ thống Windows