Chúng hỗ trợ việc chạy Command Prompt. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều điều về Conhost.exe.

conhost.exe

Conhost.exe là gì?

Chúng tôi sẽ đề cập đến một số điều về Conhost.exe. Chúng bao gồm:

  • Nó có thực sự hữu ích?
  • Tại sao nhiều trường hợp của quá trình chạy?
  • Làm cách nào để kiểm tra xem đó có phải là phần mềm độc hại không?
  • Tôi có thể làm gì nếu nó tiêu tốn nhiều tài nguyên?

Conhost.exe có hữu ích không

Đó là một quá trình thực sự quan trọng. Nó có liên quan tới cmd.exe hoặc Windows Command Prompt và crsrss.exe hoặc ClientServer Runtime System Service. Các quá trình này phụ thuộc lẫn nhau. Điều này có nghĩa là nó hỗ trợ lẫn nhau trong việc chạy và thực thi toàn bộ tính năng. Điều này bao gồm hỗ trợ tương tác bàn phím và chuột, hiển thị văn bản bên trong cửa sổ ứng dụng Win32 tiêu chuẩn.

Tại sao nhiều trường hợp của quá trình conhost.exe chạy?

conhost.exe

Như đã đề cập trước đó, quá trình này chạy khi dòng lệnh đang chạy. Bây giờ, điều này bao gồm cả hai, cửa sổ dòng lệnh hoạt động cũng như không hoạt động. Nhiều phần mềm khác như Connectify cần chạy một số lệnh dòng lệnh trong nền để hoạt động như dự định. Nhưng khi sử dụng chúng ta không thấy cửa sổ dòng lệnh nào hiện lên mà các lệnh này được thực thi ở chế độ nền. Điều này yêu cầu Máy chủ lưu trữ cửa sổ điều khiển thực thi các lệnh trong nền mà không thực sự làm gián đoạn luồng tác vụ của người dùng. Do đó, nhiều khi chương trình chạy nhiều phiên bản nền của dòng lệnh chỉ để thực thi các lệnh hiệu quả hơn.

Conhost.exe có phải là vi rút không?

Để kiểm tra xem quá trình chạy bằng conhost.exe hoặc Console Window Host có phải là phần mềm độc hại hay không rất dễ dàng.

Khi bạn tìm thấy quy trình, chỉ cần nhấp chuột phải vào mục nhập và chọn Open file location.

Nếu nó mở ra C:\Windows\System32 và trỏ tới một tệp có tên conhost.exe, bạn không cần phải lo lắng về nó. Để an toàn, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn Properties. Trong tab Details, đảm bảo rằng đó là tệp Hệ điều hành Microsoft Windows.

Nếu nó nằm trong bất kỳ thư mục hoặc vị trí nào khác, thì nó có thể là phần mềm độc hại. Chúng tôi khuyên bạn nên quét toàn bộ máy tính của mình bằng Windows Defender hoặc phần mềm chống vi-rút của bạn.

conhost.exe tiêu tốn nhiều tài nguyên

 1. Thử đóng tất cả cửa sổ giao diện dòng lệnh (cmd.exe) của bạn.
 2. Kiểm tra xem có ứng dụng nào đang sử dụng dòng lệnh để thực thi tác vụ không
 3. Kiểm tra các công việc đã lên lịch của bạn và xem có công việc nào đang chạy không
 4. Chạy quét phần mềm độc hại bằng cách sử dụng công cụ chống vi-rút theo ý kiến ​​thứ hai miễn phí, độc lập, theo yêu cầu như Kaspersky hoặc Dr. Web Cureit.
 5. Chạy System File Checker để thay thế các tệp hệ thống có khả năng bị hỏng.

Bạn muốn biết về các quy trình, tệp hoặc loại tệp này?

Tệp Windows.edb | Tệp Thumbs.db | Tệp NFO và DIZ | Tệp Index.dat | Swapfile.sys, Hiberfil.sys & Pagefile.sys | Nvxdsync.exe | Svchost.exe | RuntimeBroker.exe | TrustedInstaller.exe | Tệp DLL hoặc OCX | StorDiag.exe | ShellExperienceHost.exe | MOM.exe | JUCheck.exe.

conhost.exe