Bootrec.exe je vestavěný nástroj v operačním systému Windows používaný k řešení problémů se spouštěním Windows. Pokud je poškozen hlavní spouštěcí záznam (MBR), spouštěcí sektor nebo konfigurační data spouštění (BCD), budete čelit problémům se spouštěním počítače se systémem Windows. V takových případech můžete použít nástroj Bootrec.exe k opravě spouštěcího sektoru, BCD a MBR v OS Windows. Bootrec.exe lze použít s různými parametry v závislosti na úloze, kterou chce uživatel provést. Pokud se při spouštění příkazu Bootrec s jakýmkoli parametrem zobrazí chybová zpráva, která říká, Bootrec is not recognized as an internal commandmůžete vyzkoušet řešení uvedená v tomto článku.

Kompletní chybová zpráva je následující:

bootrec.exe nebyl rozpoznán jako interní nebo externí příkaz, operační program nebo dávkový soubor

Bootrec není rozpoznán jako interní příkaz

Pokud se při provádění příkazu Bootrec v příkazovém řádku zobrazí výše uvedená chybová zpráva, zkuste problém vyřešit pomocí níže uvedených řešení:

  1. Spusťte příkaz Bootrec ve Windows RE
  2. Spusťte opravu spuštění

Níže jsme podrobně vysvětlili všechny tyto opravy.

1]Spusťte příkaz Bootrec ve Windows RE

Obvykle chyba „Příkaz není rozpoznán jako interní nebo externí příkaz” nastane, když konkrétní program nebo spustitelný soubor ve složce System32 neexistuje. Ale v případě Bootrec.exe se může zobrazit chyba „bootrec není rozpoznán jako interní nebo externí příkaz, operační program nebo dávkový soubor” pokud se pokoušíte spustit příkaz Bootrec poté, co jste přihlášeni do Windows. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte spustit příkaz Bootrec v prostředí Windows Recovery Environment.

Chcete-li vstoupit do prostředí Windows Recovery Environment, stiskněte a podržte klávesu Shift a restartujte počítač. Pokud to nepomůže, vypněte počítač a znovu jej zapněte. Nyní stiskněte a podržte tlačítko napájení, když vidíte logo Windows na spouštěcí obrazovce, abyste vynutili vypnutí počítače. Tento postup opakujte až 3 až 4krát. Poté se systém Windows automaticky spustí v prostředí Recovery Environment.

Po spuštění do Recovery Environment přejděte na „Advanced Options > Troubleshoot > Advanced Options.“ Uvidíte tam řadu možností. Vybrat Command Prompt. Když se na obrazovce objeví příkazový řádek, můžete spustit příkazy Bootrec.

To by mělo problém vyřešit.

2]Spusťte Oprava spouštění

Pokud se chyba stále zobrazuje, mohou být ve vašem systému některé poškozené soubory, které je třeba opravit. Doufejme, že operační systém Windows má nástroj pro automatickou opravu, který vyhledává poškození systémových souborů a opravuje problémy se spouštěním. Spusťte nástroj Windows Startup Repair a zjistěte, zda to pomůže. Chcete-li nástroj spustit, musíte vstoupit do prostředí Windows Recovery Environment. O tom, jak vstoupit do prostředí Windows Recovery Environment, jsme již hovořili dříve v tomto článku.

V prostředí Windows Recovery Environment přejděte na „Advanced Options > Troubleshoot > Advanced Options“ a vyberte Startup Repair.

Read: Počítač se systémem Windows se nespustí, nespustí ani nezapne.

Jak opravím Bootrec?

Při provádění příkazu Bootrec s různými parametry se mohou objevit různé chyby. Každá z těchto chyb vyžaduje jiný způsob odstraňování problémů. Například k chybě „Element not found“ při provádění příkazu Bootrec /Fixboot dochází kvůli poškozenému BCD nebo MBR, neaktivnímu oddílu disku nebo oddílu EFI nepřiřazeno žádné písmeno jednotky. Chcete-li se této chyby zbavit, přiřaďte oddílu EFI nové písmeno jednotky a opravte BCD.

Je přestavba BCD bezpečná?

V ekosystému Windows BCD nebo Boot Configuration Data říkají zavaděči Windows Boot Loader, kde má hledat informace o spouštění v době, kdy uživatel spouští svůj systém. Když se BCD poškodí, váš počítač nemusí být schopen správně zavést. V takovém případě můžete znovu sestavit BCD a problém vyřešit. Přestavba BCD je bezpečná a nebude mít negativní dopad na váš systém.

Snad to pomůže.

Read next: Jak resetovat systém Windows pomocí pokročilých možností spuštění, když počítač nelze spustit.

Bootrec není rozpoznán jako interní příkaz