Pokud chceš password protect bookmarks in Chrome, Firefox, and Microsoft Edge na tvůj Windows 11/10, pak bude tento příspěvek užitečný. I když v těchto prohlížečích není žádná vestavěná funkce nebo možnost, jak nastavit heslo pro přístup k záložkám, můžete k tomu použít některá bezplatná rozšíření. Můžete vytvořit seznam záložek chráněných heslem a přistupovat k těmto záložkám pomocí hlavního hesla. Nebudete moci nastavit ochranu heslem pro záložky prohlížeče, které jste již uložili, ale tyto záložky přidáte nebo zkopírujete do nového seznamu. Tímto způsobem můžete mít ochranu heslem i pro tyto záložky.

Jak chránit záložky heslem v Chrome, Firefoxu a Edge

Probrali jsme samostatné rozšíření/doplněk pro ochranu záložek heslem v prohlížečích Google Chrome, Firefox a Edge. A každé rozšíření lze používat v soukromém nebo anonymním režimu, protože se jedná o funkci prohlížeče. Rozšíření jsou:

 1. Zabezpečené záložky
 2. Soukromé záložky
 3. Zabezpečená složka.

Pojďme se podívat, co tato rozšíření obsahují a jak je používat.

Ochrana záložek v prohlížeči Google Chrome heslem pomocí rozšíření Zabezpečené záložky

Pro Google Chrome můžete použít zdarma Secure Bookmarks která vám umožní přidávat záložky dle vašeho výběru a zabezpečit je hlavním heslem. Můžete přidávat nové záložky, upravovat je a také importovat záložky Chrome do zabezpečeného seznamu záložek. Ke všem těmto záložkám budete mít přístup, když se k tomuto rozšíření přihlásíte pomocí hlavního hesla. Pro každou novou relaci prohlížeče Chrome se musíte přihlásit k tomuto rozšíření, abyste získali přístup k uloženým záložkám a přidali nové záložky. Můžete se také kdykoli odhlásit a přihlásit k tomuto rozšíření.

Chcete-li toto rozšíření používat, nainstalujte jej z Internetový obchod Chrome. Po instalaci klikněte na ikonu rozšíření a poté můžete nastavit heslo. Nyní otevřete libovolnou webovou stránku a kliknutím na ikonu rozšíření otevřete její pole. Poskytne a New Bookmark že v tomto poli, které můžete použít k přidání aktuální webové stránky do záložek. Stejným způsobem si můžete uložit do záložek více webových stránek. Seznam všech záložek je viditelný v poli rozšíření, ke kterému můžete v případě potřeby přistupovat.

A New Folder je také přítomen hned vedle Nová záložka tlačítko, které můžete použít k vytvoření složky záložek s vlastním názvem. Poté můžete přetáhnout uložené záložky do této složky a umístit je tam. U každé složky a záložky jsou k dispozici také ikony úprav a mazání, které můžete odpovídajícím způsobem použít.

Toto rozšíření také poskytuje některé další užitečné možnosti. Pro přístup a použití těchto možností otevřete Nastavení stránku tohoto rozšíření. Najdete tam různé sekce jako např Nastavení, Import Export, Záloha, Resetovatatd. Otevřete tyto sekce a poté můžete použít dostupné možnosti, jako například:

 1. Vždy otevírejte záložky v anonymním okně
 2. Ukažte Uložit zabezpečenou záložku možnost v kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem
 3. Automaticky se odhlásit nebo odhlásit z pobočky po definovaném intervalu. Toto je velmi užitečná možnost, která vám umožní přidat časový interval v minutách. A po zadané době nečinnosti vyprší relace rozšíření a poté budete muset zadat hlavní heslo pro přístup a používání záložek
 4. Změňte hlavní heslo
 5. Přetáhněte běžné záložky nebo záložky Chrome do zabezpečených záložek a naopak. Než provedete jakékoli změny, musíte si zálohovat záložky Chrome
 6. Exportujte všechny zabezpečené záložky jako šifrovaná data. Použijte Export backup přítomný v Záloha a zkopírujte zašifrovaná data a uložte je do svého počítače
 7. Importujte exportované záložky. Použijte Import Backupvložte zašifrovaná data do daného pole a zadejte své heslo pro opětovné přidání všech záložek a složek
 8. Chcete-li začít od začátku, vymažte všechna data a záložky.

Všechny možnosti tohoto rozšíření fungují podle očekávání, ale mějte na paměti, že jakmile toto rozšíření odeberete, bude smazáno vše (včetně záložek a nastavení). Také nepožaduje heslo, které jste nastavili před odinstalací rozšíření. Musíte tedy exportovat své zabezpečené záložky, abyste je mohli získat zpět po přeinstalaci rozšíření.

Related: Jak vyhledávat záložky, historii a nastavení Chrome z adresního řádku.

Ochrana záložek heslem ve Firefoxu Procházení pomocí doplňku Soukromé záložky

Soukromé záložky Doplněk pro Firefox

Private Bookmarks Doplněk pro Firefox má několik zajímavých a docela dobrých možností. Tento doplněk automaticky vytvoří zabezpečenou složku chráněnou heslem s Soukromé záložky jméno v rámci Další záložky složku, kam bezpečně a zašifrovaně uloží vaše záložky. Chcete-li tento doplněk zamknout/odemknout, musíte si vytvořit hlavní heslo, abyste mohli přidávat záložky a přistupovat k uloženým záložkám a upravovat je. Když je tento doplněk uzamčen, nemůžete do této zabezpečené složky přidávat záložky ani k ní nemáte přístup.

Ve výchozím nastavení tento doplněk Soukromé záložky funguje pouze v soukromém okně, ale tuto možnost můžete také vypnout a nechat tento doplněk fungovat v běžných oknech. Po instalaci také nechrání vaše záložky Firefoxu. Tyto záložky však můžete přidat do složky Soukromé záložky a zabezpečit je. Než to uděláte, musíte si zálohovat záložky Firefoxu.

Chcete-li použít tento doplněk, můžete jej nainstalovat z addons.mozilla.org. Po instalaci klikněte na jeho ikonu doplňku a nastavte heslo (mezi 8-128 znaky). Poté můžete pomocí ikony rozšíření uzamknout/odemknout své soukromé záložky.

Chcete-li stránku bezpečně uložit do záložek, otevřete webovou stránku a klikněte na Bookmark this page privately přítomný v adresním řádku Firefoxu. Nebo jinak stisknete Ctrl+Shift+8 klávesová zkratka pro záložku aktuální karty a Ctrl+Shift+F8 klávesová zkratka pro přidání všech karet do seznamu soukromých záložek. Kdykoli budete mít přístup ke svým zabezpečeným záložkám, stačí doplněk odemknout a otevřít Další záložky složku, která obsahuje složku Soukromé záložky.

Můžete také používat další funkce tohoto doplňku přístupem k němu Možnosti. Některé z těchto možností zahrnují:

 1. Zakázat soukromé záložky mimo soukromé procházení. Zrušte zaškrtnutí této možnosti, abyste mohli přidávat záložky do seznamu zabezpečených záložek pomocí běžných oken
 2. Synchronizujte své záložky a předvolby napříč zařízeními (experimentální funkce)
 3. Automaticky uzamknout doplněk, když systém zůstane nečinný déle než 1 minuta, 2 minuty, 30 minut, 5 minut7 minut atd.
 4. Exportujte všechna data jako šifrovaná data nebo prostá data (JSON), což je užitečné pro vytvoření zálohy uložených záložek
 5. Importujte záložky pomocí exportovaného souboru.

Ochrana oblíbených položek v aplikaci Microsoft Edge heslem pomocí zabezpečené složky

Zabezpečená složka rozšíření microsoft edge

Pokud chcete, můžete použít totéž Zabezpečené záložky Rozšíření Chrome (zmíněné v tomto příspěvku výše) v prohlížeči Edge pro ochranu oblíbených položek/záložek heslem. Protože prohlížeč Edge umožňuje rozšíření z jiných obchodů, můžete snadno nainstalovat rozšíření z Internetového obchodu Chrome do Microsoft Edge. Nebo můžete použít zdarma Secure Folder pro Microsoft Edge k ochraně vašich oblíbených položek nebo záložek heslem.

Účel tohoto rozšíření je jasný. Webové stránky můžete přidat do zabezpečeného seznamu a získat přístup k tomuto seznamu odemknutím hlavního hesla. V tomto rozšíření nejsou žádné další možnosti nebo funkce, jako je export dat záložek, vytváření oblíbených složek, oblíbená stránka pomocí možnosti kontextové nabídky, úprava uložených záložek atd. Také vám nepomůže přidat již uložené záložky do chráněného seznamu, pokud to neuděláte ručně sami. Pokud tedy potřebujete takové rozšíření pro ochranu oblíbených položek v prohlížeči Edge, měli byste toto rozšíření vyzkoušet.

Toto rozšíření můžete nainstalovat z microsoftedge.microsoft.com. Po instalaci klikněte na ikonu tohoto rozšíření a otevřete jeho vyskakovací okno. Přepněte na Bezpečnostní v tomto vyskakovacím okně a nastavte heslo podle svého výběru.

Chcete-li nyní přidat oblíbenou položku, otevřete webovou stránku a dalším kliknutím na ikonu rozšíření otevřete její vyskakovací okno. Tam zadejte své heslo pro odemknutí rozšíření, přepněte na Záložky a stiskněte Add current page. Chcete-li přidat další oblíbené položky, musíte tyto kroky zopakovat.

Pokud chcete používat chráněné oblíbené položky, přejděte na Záložky tohoto rozšíření a zobrazí se vám seznam všech oblíbených položek. Pro každého oblíbeného, ​​a Odstranit možnost je zde také. A kliknutím na oblíbenou položku ji otevřete na nové kartě. To vše toto rozšíření dělá.

Doufám, že vám to pomůže.

Also read: Jak zamknout prohlížeč Edge nebo Chrome pomocí hesla ve Windows.

Můžete chránit záložky heslem v Chrome?

Prohlížeč Chrome nepřichází s žádnou nativní možností ochrany záložek heslem. Pokud používáte operační systém Windows 11/10, můžete pomocí vestavěných funkcí operačního systému Windows zabránit úpravám záložek v prohlížeči Google Chrome. Chcete-li však záložky chránit heslem, musíte použít nějaké bezplatné rozšíření pro Chrome. Jedním z takových rozšíření je Zabezpečené záložky. Můžete si přečíst tento příspěvek, který obsahuje podrobné informace o použití a funkcích tohoto rozšíření.

Jak nastavím své záložky jako soukromé?

Pokud chcete, aby byly vaše záložky soukromé nebo chráněné heslem v prohlížeči Google Chrome, Microsoft Edge nebo Firefox, můžete použít bezplatné rozšíření / doplněk, který je s takovou funkcí dodáván. Do tohoto příspěvku jsme přidali taková rozšíření pro každý z těchto prohlížečů. Můžete nastavit hlavní heslo a poté začít vytvářet svůj heslem chráněný seznam záložek.

Read next: Jak zobrazit nebo skrýt lištu záložek v prohlížeči Google Chrome na počítači se systémem Windows.

heslem chránit záložky v chrome, firefox, edge