Bootrec.exe er et indbygget værktøj i Windows-operativsystemet, der bruges til at løse Windows-startproblemer. Du vil stå over for opstartsproblemer på din Windows-computer, hvis Master Boot Record (MBR), Boot Sector eller Boot Configuration Data (BCD) er/er beskadiget. I sådanne tilfælde kan du bruge Bootrec.exe-værktøjet til at reparere Boot Sector, BCD og MBR på Windows OS. Bootrec.exe kan bruges med forskellige parametre afhængigt af den opgave, en bruger ønsker at udføre. Hvis du kører Bootrec-kommandoen med en parameter, får du fejlmeddelelsen, der siger: Bootrec is not recognized as an internal commandkan du prøve løsningerne i denne artikel.

Den komplette fejlmeddelelse er som følger:

bootrec.exe genkendes ikke som en intern eller ekstern kommando, et operativt program eller en batchfil

Bootrec genkendes ikke som en intern kommando

Hvis du modtager ovenstående fejlmeddelelse, mens du udfører Bootrec-kommandoen i kommandoprompten, skal du prøve nedenstående løsninger for at løse problemet:

  1. Kør Bootrec-kommandoen i Windows RE
  2. Kør opstartsreparation

Nedenfor har vi forklaret alle disse rettelser i detaljer.

1]Kør Bootrec-kommandoen i Windows RE

Normalt fejlen “En kommando genkendes ikke som en intern eller ekstern kommando” opstår, når det bestemte program eller den eksekverbare fil ikke findes i System32-mappen. Men i tilfælde af Bootrec.exe kan du få fejlen “bootrec genkendes ikke som en intern eller ekstern kommando, et operativt program eller en batchfil” hvis du forsøger at køre Bootrec-kommandoen, efter du er logget på Windows. For at løse dette problem skal du køre Bootrec-kommandoen i Windows Recovery Environment.

For at gå ind i Windows Recovery Environment skal du trykke på og holde Shift-tasten nede og genstarte din computer. Hvis dette ikke virker, skal du slukke for computeren og tænde den igen. Tryk nu på tænd/sluk-knappen og hold den nede, mens du ser Windows-logoet på startskærmen for at tvinge din computer til at lukke ned. Gentag denne procedure op til 3 til 4 gange. Derefter starter Windows automatisk i gendannelsesmiljøet.

Efter opstart i Recovery Environment, gå til “Advanced Options > Troubleshoot > Advanced Options.” Du vil se en række muligheder der. Vælg Command Prompt. Når kommandoprompten vises på din skærm, kan du køre Bootrec-kommandoerne.

Dette burde løse problemet.

2]Kør Startup Repair

Hvis du stadig får fejlen, kan der være nogle beskadigede filer på dit system, der skal repareres. Forhåbentlig har Windows-operativsystemet et automatiseret reparationsværktøj, der søger efter systemfilkorruption og løser opstartsproblemerne. Kør værktøjet Windows Startup Repair og se, om det hjælper. For at køre værktøjet skal du indtaste Windows Recovery Environment. Vi har allerede talt om, hvordan du kommer ind i Windows Recovery Environment tidligere i denne artikel.

I Windows Recovery Environment, gå til “Advanced Options > Troubleshoot > Advanced Options” og vælg Startup Repair.

Read: Windows-computeren vil ikke starte, starte eller tænde.

Hvordan fikser jeg Bootrec?

Du kan få forskellige fejl, mens du udfører Bootrec-kommandoen med forskellige parametre. Hver af disse fejl kræver en anden fejlfindingsmetode. For eksempel opstår fejlen “Element ikke fundet” under udførelse af Bootrec /Fixboot-kommandoen på grund af beskadiget BCD eller MBR, inaktiv drevpartition eller intet drevbogstav, der er tildelt EFI-partitionen. For at slippe af med denne fejl skal du tildele et nyt drevbogstav til EFI-partitionen og reparere BCD.

Er genopbygning af BCD sikkert?

I Windows-økosystemet fortæller BCD eller Boot Configuration Data Windows Boot Loader, hvor den skal lede efter opstartsoplysningerne på det tidspunkt, hvor en bruger starter sit system. Når BCD’en bliver ødelagt, kan din computer muligvis ikke starte korrekt. I et sådant tilfælde kan du genopbygge BCD for at løse problemet. Genopbygning af BCD er sikker og vil ikke påvirke dit system negativt.

Håber dette hjælper.

Read next: Sådan nulstiller du Windows ved hjælp af avancerede opstartsindstillinger, når pc’en ikke starter.

Bootrec genkendes ikke som en intern kommando