Game Protector bảo vệ mọi trò chơi bằng mật khẩu và khi bất kỳ người dùng nào cố gắng mở trò chơi, nó sẽ nhắc nhập mật khẩu để chỉ bạn có thể khởi chạy nó. Freeware Games Protector cho phép bạn bảo vệ mật khẩu Trò chơi trên PC của riêng bạn, bảo vệ các tệp thực thi trò chơi khỏi các lần chạy trái phép, cả trên máy tính của bạn và ngay cả khi bạn sao chép nó sang các máy tính khác.

Trò chơi bảo vệ mật khẩu

Trò chơi bảo vệ mật khẩu

Theo một cách nào đó, Game Protector rất hữu ích Kiểm soát của cha mẹ công cụ cho tất cả các bậc cha mẹ. Con bạn có đang chơi trò chơi máy tính khi chúng nên làm bài tập về nhà không? Với Game Protector, bạn có thể chọn cho phép hoặc chặn các trò chơi cụ thể, bảo vệ tệp Game EXE bằng mật khẩu bảo mật trên PC của riêng bạn và bạn có thể kiểm soát những trò chơi có thể chơi trong Windows.

Nó thậm chí có thể ngụy trang trò chơi cá nhân của bạn bằng cách thay đổi biểu tượng và tên tệp của nó. Ví dụ: làm cho World of Warcraft của bạn trông giống như một tài liệu Word! Do đó, nó cũng có thể có công dụng đối với người lớn.

Chương trình rất đơn giản và không có menu phức tạp. Khi bạn lần đầu tiên tải xuống chương trình và cài đặt nó, bạn sẽ thấy một cửa sổ đơn giản hiển thị các tùy chọn cấu hình khác nhau.

Tất cả những gì bạn phải làm là chọn cho phép hoặc chặn các trò chơi cụ thể. Nếu bạn muốn chặn một số trong số chúng, chỉ cần bảo vệ chúng bằng mật khẩu.

Mở một trò chơi từ cửa sổ chính của chương trình và nhập mật khẩu để chặn trò chơi đó hoặc mật khẩu bảo vệ trò chơi đó. Đó là nó! Bạn có thể cấu hình các tùy chọn khác như thay đổi biểu tượng mặc định của chương trình và hơn thế nữa.

Tải xuống miễn phí Game Protector

Bạn có thể tải xuống Game Protector đây. Phần mềm miễn phí này cũng hoạt động tốt trên Windows 10.

Đây là danh sách các liên kết đến các bài đăng sẽ chỉ cho bạn cách mật khẩu bảo vệ tài liệu, tệp, thư mục, chương trình, v.v. trong Windows.

Xem thêm: Bạn có thể sử dụng Phần mềm Game Booster để tăng hiệu suất chơi game.

Trò chơi bảo vệ mật khẩu

  • Thẻ: Phần mềm miễn phí, Trò chơi