We could

Ứng dụng Photos mới trên Windows 10 có vẻ là một trong những thành phần bị đánh giá thấp nhất. Tôi nghĩ rằng nó xứng đáng nhận được rất nhiều phản hồi người dùng vì một số tính năng tiện dụng và thông minh mà nó cung cấp. Nhưng đôi lúc bạn thực hiện các sửa đổi đối với ảnh như bộ lọc, cắt ảnh hoặc bất kỳ thứ gì khác và sau đó cố gắng lưu ảnh, nó sẽ báo lỗi—  Oops! We couldn’t save that one. Lỗi này chỉ xảy ra khi cố gắng ghi đè các thay đổi lên tệp hiện có.

Cách sửa lỗi không lưu được file trên App windows 10

Các bản sửa lỗi sau đây sẽ hữu ích trong việc loại bỏ là lỗi cho ứng dụng Microsoft Photos trên Windows 10-

1]Thay đổi quyền đối với thư mục

Mở File Explorer. Điều hướng đến đường dẫn của thư mục lưu trữ hình ảnh.

Nhấp chuột phải vào thư mục và nhấp vào Properties. Điều hướng đến tab có nhãn là Security.

Dưới phần của  Group or user names, chọn mục nhập cho người dùng của bạn và nhấp vào Edit

Chọn hộp cho biết Full Control và nhấp vào OK.

Lưu các thay đổi và kiểm tra xem điều đó có khắc phục được sự cố của bạn không.

2]Sử dụng Troubleshooter ứng dụng Microsoft Store

Microsoft đã phát hành một Trình gỡ rối ứng dụng Microsoft Store. Bạn cần tải xuống và chạy nó.

  Cách khắc phục lỗi :"The default gateway is not available on Windows 10"

Ngoài ra, bạn có thể tìm  Windows Store Apps trình gỡ rối dưới Settings App > Update & Security > Troubleshoot.

Run nó và xem.

3]Đặt lại ứng dụng Microsoft Photos

Bắt đầu bằng cách mở  Windows 10 Settings với  WINKEY + I.

Điều hướng đến đường dẫn sau: Apps > Apps & features. Hãy để ý mục nhập của Microsoft Photos ứng dụng, chọn nó và chọn Advanced Options.

Cuộn xuống để chọn nút có nội dung Reset.

4]Sử dụng Microsoft Paint

Bạn có thể mở tệp trong Microsoft Paint và lưu nó ở định dạng tệp khác.

Sơn

Sau đó, mở tệp mới trong Microsoft’s Photos App và thử thực hiện tác vụ tương tự.

Lỗi đáng lẽ đã biến mất ngay bây giờ.

Thao tác này sẽ tạo một tệp mới được chỉnh sửa để bạn sử dụng. Nhưng nếu quyền thư mục là một vấn đề, bạn cũng sẽ không thể lưu tệp này.

Để khắc phục điều đó, bạn cần tham khảo cách 1 trong bài viết này.

Chúng tôi không thể lưu cái đó

  • Thẻ: Lỗi, Ứng dụng Windows