Các phiên bản Windows khác nhau đã có giới hạn RAM tối đa trên khác nhau. Windows 64-bit hỗ trợ các lượng bộ nhớ khác nhau như một tính năng khác biệt của SKU, với mức thấp nhất là 512MB cho Windows XP Starter đến 128GB cho Vista Ultimate và 192GB cho Windows 7 Ultimate.

windows 7

Tuy nhiên, tất cả các SKU máy khách Windows 32 bit, bao gồm Windows Vista, Windows XP và Windows 2000 Professional, hỗ trợ bộ nhớ vật lý tối đa 4GB. 4GB là địa chỉ vật lý cao nhất có thể truy cập được với chế độ quản lý bộ nhớ x86 tiêu chuẩn. Thông số kỹ thuật phần cứng cho Windows 7 đưa ra yêu cầu bộ nhớ tối thiểu (RAM).

Đọc: Sự khác biệt giữa Windows 64 bit và 32 bit.

Giới hạn bộ nhớ tối đa (RAM)

Vì vậy, mặc dù giới hạn RAM tối đa cho các phiên bản Windows 7/8 32 bit là 4GB, nhưng đối với các phiên bản 64 bit, dung lượng bộ nhớ mà hệ điều hành có thể xử lý tùy thuộc vào phiên bản bạn đang chạy.

Dưới đây là giới hạn RAM trên cho các phiên bản khác nhau của Windows 7 64-bit:

  • Starter: 2GB
  • Home Basic: 8GB
  • Home Premium: 16GB
  • Professional: 192GB
  • Enterprise: 192GB
  • Ultimate: 192GB

Các giới hạn này tương tự như đối với các phiên bản Windows Vista, ngoại trừ Vista Enterprise và Vista Ultimate đã tăng giới hạn trên từ 128GB lên 192GB.

Windows 8Windows 8.1, 64-bit có các giới hạn bộ nhớ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản.

  • Windows 8: 128GB
  • Windows 8 Professional: 512GB
  • Windows 8 Enterprise: 512GB.

Đối với Phiên bản Windows Server 2008 R2 Enterprise, giới hạn có thể mở rộng đến 2 TB.

Đọc thêm:

windows 7