Để thuận tiện cho bạn, Windows 10 hiển thị các chương trình bạn đã cài đặt lần cuối, trong Start Menu, trong Recently added để bạn dễ dàng mở nó. Chúng tôi đã viết về cách loại bỏ các mục trong danh sách Được sử dụng nhiều nhất. Hôm nay, chúng ta hãy xem cách hiển thị hoặc ẩn Ứng dụng được thêm gần đây trong Menu Start của Windows 10.

Cách xoá, ẩn các ứng dụng thêm gần đây ‘Recently added’ trong Windows 10

Xóa ứng dụng đã thêm gần đây khỏi Start Menu

Nếu bạn chỉ muốn xóa một phần mềm cụ thể khỏi Recently added:

  • Mở Menu Start của bạn
  • Nhấp chuột phải vào mục trong Recently added
  • Lựa chọn More > Remove from this list.

Mục cụ thể đó sẽ không được hiển thị khi bạn đóng và mở lại Menu Start của mình.

Ẩn nhóm ứng dụng đã thêm gần đây trong Start Menu

Nếu bạn muốn ẩn toàn bộ nhóm ứng dụng Đã thêm gần đây trong Menu Start của Windows 10, bạn có thể làm như sau.

Mở Settings> Personalization > Start.

Trong danh sách Customize, bạn sẽ thấy Show the recently added apps. Di chuyển nút trượt sang vị trí Off.

Xóa các ứng dụng đã thêm gần đây khỏi Start Menu

Xóa ứng dụng đã thêm gần đây khỏi Start Menu

  • Thẻ: Menu Start