Đối với nhiều người, thay đổi và hiển thị hình nền mới trên màn hình Windows của họ là một niềm đam mê. Đây là phần mềm miễn phí, WallpaperWebPage, tải một trang web dưới dạng hình nền hoặc hình nền máy tính Windows.

Ứng dụng này thay thế cho Active Desktop cho Windows 7. Trang web khi được tải làm hình nền sẽ nằm sau tất cả các cửa sổ đang mở khác và thanh tác vụ nhưng vẫn tương tác. Điều này có nghĩa là người dùng có thể tự do duyệt tìm các liên kết trong trang web theo cách tương tự như trong trình duyệt Web và thậm chí có thể truy cập các biểu tượng trên màn hình và cài đặt cá nhân hóa bằng cách nhấp vào nút ‘Show desktop’ của màn hình Windows. Bên cạnh đó, chương trình còn có chức năng bật tắt tự động bắt đầu và trường cấu hình URL trong đó bạn có thể nhập địa chỉ mong muốn.

Làm thế nào để sử dụng WallpaperWebPage?

  1. Tải xuống tệp zip của chương trình bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp ở cuối bài viết
  2. Giải nén nội dung của tệp vào một thư mục ưu tiên
  3. Chạy tệp Setup và cho phép chương trình được cài đặt trên máy tính của bạn
  4. Trong trường cấu hình URL, hãy nhập địa chỉ sẽ được tải
  5. Nhấp vào ‘OK’, web mong muốn sẽ tự động được tải làm nền màn hình, giữ chính nó phía sau tất cả các cửa sổ và thanh tác vụ khác.
  Sự khác biệt giữa DVD hai lớp và hai mặt

Bây giờ bạn đã tải trang web mong muốn làm hình nền, bạn sẽ có thể nhấp vào các liên kết, cuộn, duyệt và điều hướng đến nơi khác từ nó mà không cần mở trình duyệt của bạn. Trông giống như một phần mềm miễn phí khá thú vị, do đó tôi nghĩ đến việc chia sẻ ở đây.

WallpaperWebPage làm việc trên cả phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows 7. Nó yêu cầu .NET Framework 4.0.

Tải xuống WallpaperWebPage từ đây.

  • Thẻ: Máy tính để bàn, Hình nền