Group Policy trong Windows là cách thiết yếu mà hầu hết các tổ chức thực thi cài đặt trên máy tính của họ. Hướng dẫn này giới thiệu Chính sách Nhóm, cung cấp tổng quan về những gì bạn có thể làm với Chính sách Nhóm, mô tả các khái niệm cơ bản mà bạn phải biết và cung cấp hướng dẫn từng bước cho các tác vụ Chính sách Nhóm phổ biến nhất.

Hướng dẫn sử dụng Group Policy cho Người mới bắt đầu từ Microsoft

Hướng dẫn này của Microsoft là phần giới thiệu về Group Policy, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì bạn có thể làm với Group Policy, mô tả các khái niệm cơ bản mà bạn phải biết và cách bạn có thể tinh chỉnh Windows thông qua Group Policy Editor hoặc gpedit.msc.

Ví dụ, một đối tượng Group Policy (GPO) là gì? Kế thừa nghĩa là gì? Với các nguyên tắc cơ bản, sách trắng này cung cấp hướng dẫn từng bước, với nhiều ảnh chụp màn hình, cho các tác vụ Group Policy phổ biến nhất.

Nếu bạn là một chuyên gia CNTT chưa bao giờ sử dụng Chính sách Nhóm để kiểm soát cấu hình máy tính, sách trắng này là dành cho bạn. Chính sách Nhóm là một cách thiết yếu mà hầu hết các tổ chức thực thi cài đặt trên máy tính của họ. Nó đủ linh hoạt cho cả những tình huống phức tạp nhất; tuy nhiên, các tính năng thiết yếu dễ sử dụng trong các tình huống đơn giản, phổ biến hơn.

  Baconit: Reddit client dành cho Windows PC và Windows Phone

Tải xuống trang: Microsoft.

Bài đăng này sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu các đối tượng Group Policy trong Windows. Các Trình phân tích Group Policy sẽ giúp bạn phân tích GPO.

  • Thẻ: Chính sách Nhóm, Hướng dẫn