Nếu trong khi làm việc trên Windows 10/8/7, bạn thường nhận được thông báo Your system is running low on virtual memory, thì bạn có thể muốn thử điều này, để giải quyết vấn đề lỗi bộ nhớ thấp.

Your system is low on virtual memory. To ensure that Windows runs properly, increase the size of your virtual memory paging file.

Hoặc là

Your system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file. During this process, memory requests for some applications may be denied.

Khắc phục lỗi: Your system is running low on virtual memory message trên Windows 10

Khi có quá nhiều chương trình đang mở, chẳng hạn như Word hoặc PowerPoint và khi máy tính của bạn cảm thấy thiếu RAM hoặc Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, thì PC của bạn sử dụng không gian được gọi là Virtual Memory. Khi bộ nhớ ảo bắt đầu cạn kiệt, bạn có thể thấy chương trình của mình sẽ mất vĩnh viễn để mở, đóng hoặc thực hiện.

Để giải quyết vấn đề này, đặc biệt nếu nó xảy ra thường xuyên, bạn có thể muốn xem xét tăng RAM của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tăng kích thước bộ nhớ ảo trên PC của bạn.

Để làm như vậy, hãy bấm Start > Control Panel > System. Trong bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Advanced system. Tiếp theo, trong System Properties , chọn tab Advanced, và trong Performance, bấm Settings.

  Khắc phục lỗi: We could not complete the install because an update service was shutting down (Windows 10)

Một lần nữa ở đây, trong Performance Options, bấm vào tab Advanced, sau đó trong Virtual Memory, chọn Change.

Bây giờ, bỏ chọn hộp kiểm: Automatically manage paging file size for all drives

Chọn ổ đĩa (ổ đĩa hệ thống) có chứa tệp hoán trang và nhấp vào Custom size.

Tại đây bạn có thể chọn và nhập kích thước mới vào ô Initial size (MB) hoặc bạn có thể chọn Maximum size (MB), bấm Set > OK.

Đóng tất cả các hộp trước đó bằng cách nhấp vào Apply > OK, nếu cần.

  • Thẻ: Ký ức, Tệp trang, Hiệu suất