0x8009002d

lỗi 0x8009002d xảy ra khi bạn cố gắng đăng nhập vào máy tính của mình sau khi máy tính thức dậy từ Chế độ ngủ hoặc Ngủ đông bằng mã PIN hoặc Mật khẩu, cũng như khi thay đổi mã PIN. Nếu bạn nhận được lỗi này, điều đầu tiên bạn muốn làm là khởi động lại máy tính của mình một vài lần và xem lỗi có biến mất hay không. Nếu không thì bài đăng này sẽ giúp bạn khắc phục lỗi 0x8009002d trên Windows 10.

Khắc phục lỗi 0x8009002d khi sử dụng mã PIN

Các bản sửa lỗi cho lỗi này rất đơn giản. Chúng tôi sẽ thử những cách sau:

  1. Xóa và thay đổi mã PIN hoặc mật khẩu.
  2. Sửa đổi Cài đặt Ngủ.

1]Xóa và thay đổi mã PIN hoặc mật khẩu

Có thể có một số vấn đề xung đột với mã PIN hoặc Mật khẩu bạn đã đặt cho Tài khoản người dùng trên máy tính của mình. Vì thế xóa hoặc thay đổi mã PIN hoặc mật khẩu mà bạn sử dụng, có thể sửa lỗi này.

Các bước cần làm là:

  1. Xóa mã PIN
  2. Khởi động lại PC
  3. Đặt mã PIN mới
  4. Khởi động lại PC và xem.

Nếu bạn gặp sự cố khi thay đổi mã PIN, khởi động Windows 10 ở Safe Mode và sau đó thử.

2]Sửa đổi Cài đặt Ngủ

Một giải pháp khác cho lỗi này là khi bạn không để máy tính ở chế độ Ngủ hoặc Ngủ đông. Thay đổi cài đặt Tùy chọn nguồn của bạn và đảm bảo rằng máy tính của bạn không bao giờ Ngủ. Cũng thế, tắt chế độ ngủ đông nếu bạn đã kích hoạt nó. Điều này có nghĩa là máy tính của bạn sẽ không bao giờ chuyển sang chế độ ngủ hoặc ở chế độ Hibernate, điều này sẽ loại bỏ khả năng bạn gặp phải lỗi này.

  Cách tìm các Tài khoản được liên kết với địa chỉ Email và Số điện thoại của bạn

Bạn có biết bất kỳ cách giải quyết nào khác hoặc cách khắc phục không? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.

0x8009002d

  • Thẻ: Lỗi