Windows Script Host access is disabled on this machine

Nếu bạn nhận được cái này Windows Script Host access is disabled on this machine, Contact your administrator for details, trên máy tính Windows 10/8/7 của bạn, thì bài đăng này có thể bạn quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ xem cách bạn có thể bật hoặc tắt Windows Script Host.

Khắc phục lỗi: Windows Script Host access is disabled on this machine

Windows Script Host hay WSH là một công nghệ của Microsoft cung cấp khả năng viết kịch bản giống như các tệp hàng loạt nhưng bao gồm nhiều tính năng hơn. Các tập lệnh như vậy có thể được chạy trực tiếp từ máy tính để bàn bằng cách nhấp đúp vào tệp tập lệnh hoặc từ dấu nhắc lệnh. Nó có thể được chạy từ máy chủ dựa trên Windows ở chế độ bảo vệ wscript.exe hoặc máy chủ dựa trên trình bao lệnh ở chế độ thực cscript.exe.

Một số “HTML malware” đã được báo cáo sử dụng các đối tượng WSH do đó, những người không yêu cầu tính năng này, có xu hướng vô hiệu hóa nó. Nhưng việc vô hiệu hóa WSH sẽ ngăn người dùng chạy bất kỳ tập lệnh nào, bao gồm tập lệnh VBScript và JScript, dựa trên công nghệ này – và một số phần mềm có thể yêu cầu bật tính năng này.

Bật, tắt Máy chủ Windows Script

Để bật hoặc tắt Windows Script Host, hãy nhập regedit.exe trong hộp Run và nhấn Enter để mở Registry Editor.

Điều hướng đến khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings

bật tắt Máy chủ Windows Script

Trong bảng điều khiển bên phải, bạn sẽ thấy Enabled. Nếu bạn thấy mục nhập 0, điều đó có nghĩa là quyền truy cập Windows Script Host bị vô hiệu hóa trên máy Windows của bạn.

Nhấp đúp vào nó và cung cấp cho nó Value Data 1 để kích hoạt nó.

  • Một giá trị của 1 sẽ kích hoạt Windows Script Host
  • Một giá trị của 0 sẽ tắt Windows Script Host.

Nhấp vào OK và thoát khỏi Registry. Nếu bạn không thấy mục nhập này, thì bạn có thể cần tạo ra nó, vì nó không tồn tại theo mặc định trong Windows.

Bây giờ bạn sẽ không nhận được nữa, quyền truy cập Máy chủ Windows Script đã bị vô hiệu hóa trên máy này. Bằng cách này, bạn có thể bật hoặc tắt Windows Script Host.

Bài đăng này sẽ chỉ cho bạn cách sửa lỗi khác Lỗi máy chủ Windows Script trên Windows 10.

Quyền truy cập Máy chủ Windows Script bị tắt trên máy này

  • Thẻ: Viết kịch bản, Hướng dẫn