Chrome là trình duyệt được sử dụng nhiều nhất trên hệ thống Windows. YouTube là trang web phát trực tuyến video phổ biến nhất. Do đó, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều người dùng sử dụng YouTube trên Google Chrome. Tuy nhiên, đôi khi, người dùng sử dụng YouTube trên Google Chrome đã báo cáo sự cố khiến họ không thể mở rộng video ra toàn màn hình.

Nguyên nhân chính đằng sau vấn đề này như sau:

  1. Một số chủ đề (đặc biệt là những chủ đề dành cho màn hình kép) không cho phép mở rộng video ra toàn màn hình.
  2. Sự cố với bộ nhớ cache của trình duyệt.
  3. Nhiều hơn một Flash Player có thể được cài đặt trên hệ thống của bạn.

Khắc phục lỗi Youtube: Bị giât hoặc lag khi xem video toàn màn hình

Nếu video YouTube không hoạt động hoặc không ở chế độ toàn màn hình trên Chrome và bạn gặp phải sự cố, thì đây là những điểm bạn cần xem xét:

  1. Gỡ cài đặt và cài đặt lại Flash Player
  2. Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt
  3. Tắt tăng tốc phần cứng
  4. Đăng xuất khỏi tài khoản Google của bạn và đăng nhập lại
  5. Cài đặt lại Google Chrome.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng trình duyệt của bạn được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

1]Gỡ cài đặt và cài đặt lại Flash Player

Tải xuống Flash từ trang web của Adobe tại đây get.adobe.com/flashplayer và cài đặt nó trên Chrome của bạn. Đảm bảo rằng nó được kích hoạt.

  Định cấu hình và cá nhân hóa cài đặt âm thanh của Sound Blaster Card bằng các ứng dụng này

2]Xóa bộ nhớ cache và cookie

Đến xóa bộ nhớ cache của trình duyệt Chrome của bạn, mở trình duyệt Google Chrome của bạn, điều hướng đến địa chỉ sau:

chrome://settings/clearBrowserData

Kiểm tra các tùy chọn cho Cookies and other site dataCache images and files và chọn Clear data.

3]Tắt tăng tốc phần cứng

Đến tắt tăng tốc phần cứng trong Chrome, mở Chrome > Settings > Advanced > System và tắt Use hardware acceleration when available.

4]Đăng xuất khỏi tài khoản Google của bạn và đăng nhập lại

Vấn đề này cũng có thể do cơ chế cấu hình sai trên tài khoản của bạn. Giải pháp có thể là đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đăng nhập lại.

Nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình và chọn Sign out từ các tùy chọn.

Đăng xuất khỏi Google/YouTube

5]Cài đặt lại Google Chrome

Nếu mọi thứ khác không thành công, bạn có thể xem xét cài đặt lại trình duyệt Google Chrome. Gỡ cài đặt nó khỏi menu Programs and Features và tải xuống lại từ trang web chính thức một lần nữa.

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào khác.

Xem bài đăng này nếu YouTube không hoạt động hoặc đang tải trên Chrome.

  • Thẻ: Trình duyệt Chrome, YouTube