Sau khi nâng cấp lên phiên bản Windows 10 mới nhất, nhiều người dùng đang gặp sự cố với dịch vụ OneDrive. Khi cố gắng truy cập các tệp và thư mục bên trong ứng dụng, người dùng sẽ thấy thông báo lỗi sau: OneDrive cannot connect to Windows. Vấn đề tương tự cũng tồn tại nếu Files on Demand được bật cho OneDrive. Đây là những gì bạn có thể làm để khắc phục sự cố.

Khắc phục lỗi: ‘OneDrive cannot connect to Windows’ trong Windows 10

Thông báo lỗi trên được theo sau bởi một mô tả dài có nội dung:

Files On-Demand requires a connection to Windows in order to show your files without taking up space on this device. OneDrive can keep trying to connect to Windows or you can choose to download all your files. You won’t be able to use online-only files until this is fixed.

Nếu bạn thấy OneDrive cannot connect to Windows, hãy thử cái này:

  1. Mở Settings > Update and Security > Troubleshoot
  2. Nhấn vào View troubleshooting history.
  3. Kiểm tra Recommended troubleshooting history.
  4. Kiểm tra nếu Files On-Demand troubleshooter runs successfully.
  5. Kiểm chứng Files On-Demand vẫn được kích hoạt.
  6. Khởi động lại PC của bạn và xem sự cố đã được giải quyết chưa.

Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các phương pháp ở đây!

Trình khắc phục sự cố tệp theo yêu cầu

Mở Settings > Update and Security > Troubleshoot

Tiếp theo, nhấp vào ‘View History‘ trong phần Troubleshoot của hộp thoại Cài đặt.

Nếu Files On-Demand Troubleshooter đã cố gắng chạy, sau đó dưới Recommended troubleshooter, bạn sẽ thấy một thông báo:

You may have lost access to your Files on Demand. This troubleshooter restores access or prevents the loss of access from happening in the near future.

Nếu vậy, hãy khởi động lại thiết bị của bạn sau khi trình khắc phục sự cố hoàn tất.

Nhấp chuột phải vào biểu tượng OneDrive trong khu vực thông báo, chọn Settings và đảm bảo rằng Save space and download files as you use them được kích hoạt.

Sau khi hoàn tất, OneDrive bây giờ sẽ kết nối và chạy như mong đợi.

Nếu điều này không hữu ích, trong Command Prompt (Admin), hãy thực hiện lệnh sau:

reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Cldflt\instances /f /v DefaultInstance /t REG_SZ /d "CldFlt"

Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra.

Nó không có ích gì, bạn có thể bạn có thể khôi phục Windows 10 phiên bản 2004, gây ra sự cố này, với một lần xác minh trước đó, cho đến khi Microsoft phát hành bản sửa lỗi.

  • Thẻ: OneDrive