Muốn convert GPX to FIT trên PC Windows của bạn? GPX (Định dạng GPS eXchange) và FIT (Truyền dữ liệu linh hoạt và tương tác) đều là định dạng tệp dữ liệu GPS được sử dụng để lưu trữ đường đi, điểm tham chiếu và tuyến đường. Mặc dù GPX thiên về định dạng tệp GPS chung, nhưng định dạng tệp FIT đặc biệt được sử dụng để lưu dữ liệu khi sử dụng thiết bị GPS khi thực hiện các hoạt động như đua xe đạp, đạp xe, chạy, bơi lội, v.v. Nó lưu trữ khoảng cách, ngày, giờ, lượng calo đã đốt cháy, nhịp tim, tốc độ, vị trí và nhiều thông tin chi tiết khác.

Bây giờ, nếu bạn muốn chuyển đổi GPX sang FIT, hướng dẫn này sẽ giúp bạn. Ở đây, chúng tôi sẽ chia sẻ hai phương pháp khác nhau mà bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp GPX của mình sang định dạng FIT. Vì vậy, hãy để chúng tôi kiểm tra các phương pháp này.

Làm thế nào để chuyển đổi GPX sang FIT trong Windows 11/10

Dưới đây là hai phương pháp sử dụng để bạn có thể chuyển đổi tệp GPX sang định dạng FIT trên PC Windows của mình:

 1. Sử dụng công cụ chuyển đổi GPX sang FIT trực tuyến miễn phí
 2. Sử dụng phần mềm máy tính để bàn miễn phí để chuyển đổi GPX sang FIT.

1) Sử dụng công cụ chuyển đổi GPX sang FIT trực tuyến miễn phí

Bạn có thể sử dụng một công cụ trực tuyến để dễ dàng chuyển đổi tệp GPX sang định dạng FIT. Tuy nhiên, không có nhiều dịch vụ trực tuyến để chuyển đổi GPX sang FIT, đặc biệt là các dịch vụ miễn phí. Nếu bạn muốn có một công cụ trực tuyến miễn phí, bạn có thể thử dịch vụ web này có tên là AllTrails.

AllTrails là một công cụ chuyển đổi GPX sang FIT trực tuyến miễn phí. Về cơ bản, nó là một công cụ chuyển đổi bộ định tuyến có thể chuyển đổi GPX và các tệp bộ định tuyến khác sang FIT, KML, KMZ, Excel, RTE, v.v. Trước khi chuyển đổi, bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn bộ định tuyến khác nhau bao gồm reverse route, add/ replace elevation, combine multiple routes into one, simplify route, cue sheets, vân vân.

How to convert GPX to FIT online using AllTrails?

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi GPX sang FIT trực tuyến bằng AllTrails:

 1. Đầu tiên, hãy mở trang mạng trong trình duyệt web.
 2. Bây giờ, hãy duyệt và chọn tệp GPX nguồn hoặc chỉ cần thả tệp vào giao diện của nó.
 3. Tiếp theo, đặt Convert to cho một trong hai Theo dõi / Lộ trình hoặc Điểm tham chiếu.
 4. Sau đó, thiết lập Download as đến Garmin FIT.
 5. Sau đó, thiết lập các tùy chọn tuyến đường theo yêu cầu của bạn.
 6. Cuối cùng, nhấn Convert file để bắt đầu chuyển đổi GPX sang FIT.

Sau khi chuyển đổi xong, bạn sẽ có thể tải xuống tệp kết quả. Dễ dàng như vậy!

Để sử dụng dịch vụ web này, bạn cần có một tài khoản miễn phí trên trang web của nó. Chỉ cần đăng ký và bạn sẽ có thể sử dụng công cụ chuyển đổi GPX sang FIT trực tuyến này.

2) Sử dụng phần mềm máy tính để bàn miễn phí để chuyển đổi GPX sang FIT

Bạn cũng có thể dùng thử một ứng dụng máy tính để bàn miễn phí để thực hiện chuyển đổi GPX sang FIT trên PC của mình. Dưới đây là một số bộ chuyển đổi GPX sang FIT miễn phí tốt hơn mà bạn có thể sử dụng:

 1. RouteConverter
 2. GPSBabel

1]Bộ chuyển đổi tuyến đường

Bạn có thể dùng thử phần mềm miễn phí này có tên là RouteConverter để chuyển đổi GPX sang FIT. Đây là một phần mềm miễn phí tốt đẹp để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp dữ liệu GPS. Nó hỗ trợ nhiều tệp dữ liệu GPS làm đầu vào và đầu ra bao gồm GPX, FIT, KML, TRK, RTE, LOG, ASC, CSV, v.v.

Bạn chỉ cần mở một tệp GPX và sau đó lưu nó ở định dạng FIT. Nó cũng cho phép bạn xem và chỉnh sửa tệp GPX trước khi chuyển đổi. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu GPS, bạn có thể dễ dàng thực hiện điều đó trước khi bắt đầu chuyển đổi.

Ưu điểm của phần mềm này là nó có trong một gói di động. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nó mà không cần cài đặt nó trên hệ thống của bạn. Hãy để chúng tôi thảo luận về các bước chuyển đổi ngay bây giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi GPX sang FIT bằng RouteConverter

Làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi GPX sang FIT bằng phần mềm miễn phí này:

 1. Tải xuống RouteConverter.
 2. Chạy ứng dụng.
 3. Nhập tệp GPX.
 4. Nếu cần, hãy chỉnh sửa tệp nguồn.
 5. Nhấn tùy chọn Tệp> Lưu dưới dạng.
 6. Đặt định dạng đầu ra thành Garmin FIT.

Trước tiên, bạn cần tải xuống tệp cài đặt của phần mềm này từ trang web chính thức của nó. Và sau đó, chỉ cần chạy tệp thiết lập để khởi chạy GUI chính của nó. Như đã thảo luận ở trên, nó là một phần mềm di động không cần cài đặt.

Bây giờ, hãy nhấp vào Tệp> Mở tùy chọn để duyệt và chọn tệp GPX đầu vào. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ có thể xem dữ liệu GPS trên bản đồ. Bạn cũng có thể xem dữ liệu GPS trên ngăn bên phải bao gồm các tuyến đường, tuyến đường và điểm tham chiếu. Bây giờ, nếu bạn muốn thay đổi dữ liệu, bạn có thể dễ dàng thực hiện. Chỉ cần chọn một điểm tham chiếu và sửa đổi nó theo yêu cầu của bạn.

Sau đó, nhấp vào Tệp> Lưu dưới dạng và trong hộp thoại Lưu tệp, hãy đặt định dạng đầu ra thành Garmin FIT.

Cuối cùng, nhập tên tệp đầu ra và nhấn Save để bắt đầu chuyển đổi.

Bạn có thể tải xuống công cụ chuyển đổi này từ routeconverter.com.

See: Làm thế nào để chuyển đổi Excel XLSX hoặc XLS sang GPX trong Windows 11/10?

2]GPSBabel

chuyển đổi GPX sang FIT

GPSBabel là một công cụ chuyển đổi dữ liệu GPS miễn phí mà bạn có thể chuyển đổi GPX sang FIT. Nó cho phép bạn chuyển đổi nhiều tệp dữ liệu GPS từ định dạng này sang định dạng khác. KML, KMZ, GPX, FIT, CSV, TXT, TCX, WPT, TRK, XML, LOG và RTE là một số định dạng đầu vào và đầu ra được hỗ trợ trong phần mềm miễn phí này. Bạn chỉ cần nhập tệp GPX vào đó và chuyển đổi sang định dạng FIT. Trước khi chuyển đổi, nó cũng cho phép bạn tùy chỉnh một số thông số đầu ra như tên, mô tả, mã hóa, v.v.

Nó cũng cho phép bạn áp dụng một số bộ lọc dữ liệu cho tệp kết quả. Bạn có thể áp dụng các bộ lọc theo dõi như tiêu đề, di chuyển, ngày và giờ bắt đầu, ngày và giờ dừng, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể đảo ngược tuyến đường, đơn giản hóa nó, sao chép điểm tham chiếu, hoán đổi tọa độ và làm được nhiều việc khác. Để áp dụng các bộ lọc này, bạn có thể chỉ cần nhấn vào nút Bộ lọc trước khi bắt đầu chuyển đổi.

Bây giờ hãy để chúng tôi kiểm tra cách bạn có thể chuyển đổi GPX sang FIT bằng ứng dụng máy tính để bàn miễn phí này.

How to convert GPX to FIT using GPSBabel?

Dưới đây là các bước đơn giản để chuyển đổi tệp GPX sang định dạng FIT bằng phần mềm miễn phí này:

 1. Tải xuống và cài đặt GPSBabel.
 2. Khởi động phần mềm.
 3. Nhập tệp GPX nguồn.
 4. Tùy chỉnh các tùy chọn dịch.
 5. Đặt định dạng đầu ra thành FIT.
 6. Nhấn nút OK để bắt đầu chuyển đổi.

Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết các bước trên.

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần cài đặt phần mềm miễn phí này trên PC của mình. Đối với điều đó, bạn có thể tải xuống từ gpsbabel.org và sau đó cài đặt nó trên hệ thống của bạn. Sau đó, khởi chạy GUI chính của ứng dụng này.

Tiếp theo, bạn cần nhập tệp GPX nguồn. Vì vậy, từ phần Đầu vào, hãy chọn Format như GPX XML và sau đó nhấp vào Filename để duyệt và chọn tệp GPX nguồn.

Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh và đặt các Tùy chọn dịch khác nhau từ phần chuyên dụng theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể áp dụng một số bộ lọc cũng như đã thảo luận ở trên.

Bây giờ, hãy đặt định dạng đầu ra là Flexible and Interoperable Data Transfer (FIT) Activity file. Sau đó, bạn có thể đặt tên tệp đầu ra bằng cách nhấn nút Tên tệp. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Tùy chọn và thiết lập các tùy chọn như “Read all points even if latitude or longitude is missing” và “Attempt to recovery data from corrupt file“.

Cuối cùng, bạn có thể bắt đầu chuyển đổi GPX sang FIT bằng cách nhấp vào nút OK. Bạn sẽ nhận được tệp FIT đầu ra tại vị trí đã chọn trước trong vài giây.

Đây là phần mềm chuyển đổi GPX sang FIT miễn phí tuyệt vời cũng cho phép bạn chuyển đổi GPX sang nhiều định dạng tệp khác.

Làm cách nào để chuyển đổi tệp GPX thành FIT?

Để chuyển đổi tệp GPX sang FIT, bạn có thể sử dụng một công cụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn dễ dàng thực hiện chuyển đổi. Có một dịch vụ trực tuyến gọi là AllTrails cho phép bạn chuyển đổi các tệp dữ liệu GPS bao gồm GPX sang FIT. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một ứng dụng máy tính để bàn miễn phí như RouteConverter hoặc GPSBabel. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về các công cụ và phần mềm này bên dưới. Vì vậy, hãy xem bài viết để biết thêm về các bộ chuyển đổi GPX sang FIT này.

GPX hay FIT tốt hơn?

Cả hai định dạng tệp GPX và FIT đều là định dạng dữ liệu GPS được sử dụng rộng rãi và có những ưu điểm riêng. GPX là một định dạng tệp phổ biến lưu trữ dữ liệu vị trí ở dạng lược đồ XML. Mặt khác, định dạng tệp FIT đặc biệt được sử dụng để ghi lại các chi tiết trong các hoạt động thể thao như đi xe đạp, đua xe, bơi lội, v.v.

Làm cách nào để chuyển đổi tệp thành FIT?

Để chuyển đổi tệp dữ liệu GPS như GPX hoặc KML sang FIT, bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi. Nếu bạn muốn thực hiện chuyển đổi trực tuyến, hãy thử sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí này có tên là AllTrails. Trong trường hợp bạn muốn thực hiện chuyển đổi ngoại tuyến, bạn có thể dùng thử phần mềm miễn phí. Có các ứng dụng máy tính để bàn miễn phí như RouteConverter và GPSBabel cho phép bạn chuyển đổi các tệp GPS khác nhau sang định dạng FIT.

Now read: Chuyển đổi FIT sang GPX bằng cách sử dụng các phần mềm miễn phí này và các công cụ trực tuyến.

Công cụ chuyển đổi GPX sang FIT