Nếu bạn nhận được một WerMgr.exe hoặc là Lỗi ứng dụng WerFault.exe đôi khi, khi sử dụng máy tính Windows 10/8/7 của bạn, thì bài đăng này có thể giúp bạn.

Lỗi ứng dụng WerFault.exe hoặc WerMgr.exe

Không thể đọc lệnh tại bộ nhớ được tham chiếu. Bấm vào OK để chấm dứt chương trình.

WerFault.exeWerMgr.exe là các tệp hệ thống nằm trong thư mục System32. Nó là một phần của hệ thống báo cáo lỗi Windows thu thập và gửi nhật ký lỗi từ hệ thống của bạn tới Microsoft.

Dịch vụ báo cáo lỗi của Microsoft Windows giúp Microsoft và các đối tác của Microsoft chẩn đoán sự cố trong phần mềm bạn sử dụng và cung cấp giải pháp. Không phải tất cả các vấn đề đều có giải pháp, nhưng khi có giải pháp, chúng được cung cấp dưới dạng các bước để giải quyết vấn đề bạn đã báo cáo hoặc dưới dạng các bản cập nhật để cài đặt.

Lỗi này có thể xảy ra nếu tệp đã bị hỏng do một số lý do. Nếu bạn nhận được lỗi này thường xuyên, nó có thể trở nên khá khó chịu.

1]Những gì bạn có thể làm là chạy Trình kiểm tra tệp hệ thống để quét PC và sửa chữa các tệp hệ thống bị hỏng. Khi quá trình quét hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính của bạn.

2]Tùy chọn khác sẽ là chạy Công cụ Chẩn đoán Bộ nhớ Windows.

Lỗi ứng dụng WerFault.exe

Bấm vào Khởi động lại ngay bây giờ và kiểm tra sự cố và cho phép công cụ quét và khắc phục các sự cố liên quan đến bộ nhớ.

3]Nếu điều này hữu ích, tốt cho bạn. Nếu không thì lựa chọn tốt nhất cho bạn là tắt Dịch vụ Báo cáo Lỗi của Windows.

WerSvc hoặc Windows Error Reporting Service cho phép báo cáo lỗi khi chương trình ngừng hoạt động hoặc phản hồi và cho phép phân phối các giải pháp hiện có. Đồng thời cho phép tạo nhật ký cho các dịch vụ chẩn đoán và sửa chữa. Nếu dịch vụ này bị dừng, báo cáo lỗi có thể không hoạt động chính xác và kết quả của các dịch vụ chẩn đoán và sửa chữa có thể không được hiển thị.

Để làm điều này, Chạy services.msc. Định vị Dịch vụ báo cáo lỗi Windows. Nhấp chuột phải vào nó và chọn Thuộc tính. Thay đổi kiểu khởi động của nó, từ Thủ công sang Disabled. Nhấp vào OK và khởi động lại máy tính của bạn.

WerFault.exe

Điều này sẽ giúp ngăn chặn cả hai loại lỗi, viz Lỗi ứng dụng WerMgr.exeLỗi ứng dụng WerMgr.exe.

Bạn cũng có thể sử dụng Windows Registry để bật hoặc tắt Dịch vụ Báo cáo Lỗi của Windows.

Xem bài đăng này nếu bạn có sự cố khi tải lên dịch vụ Báo cáo lỗi Windows.

Lỗi ứng dụng WerFault.exe

  • Thẻ: Troubleshoot, Windows 10