Nếu bạn đang thực hiện một bản trình bày, thì bạn muốn bật Cài đặt bản trình bày trên máy tính xách tay Windows 10/8/7 của bạn. Cài đặt bản trình bày là các tùy chọn trên máy tính xách tay của bạn mà bạn có thể áp dụng khi thuyết trình. Nếu bạn đã từng thấy màn hình hiển thị của mình chuyển sang màu đen trong khi thuyết trình, bạn sẽ đánh giá cao tùy chọn cho phép bạn tự động tắt trình bảo vệ màn hình mỗi khi bạn thuyết trình.

Ngăn máy tính xách tay chuyển sang chế độ ngủ trong khi trình bày

Khi cài đặt bản trình bày được bật, máy tính xách tay của bạn vẫn ở chế độ thức và thông báo hệ thống sẽ bị tắt. Bạn cũng có thể tắt trình bảo vệ màn hình, điều chỉnh âm lượng loa và thay đổi hình nền màn hình của bạn. Cài đặt của bạn được tự động lưu và áp dụng mỗi khi bạn thuyết trình trừ khi bạn tắt chúng theo cách thủ công.

Bật hoặc tắt Cài đặt Bản trình bày Windows

Để làm như vậy, thông qua Control Panel, hãy mở Trung tâm di động Windows và trong ô Cài đặt Bản trình bày, hãy nhấp vào nút Bật.

Thao tác này sẽ bật Cài đặt bản trình bày.

Trung tâm di động Windows

Ngoài ra, để thay đổi cài đặt, hãy nhập Presentationettings.exe trong Bắt đầu tìm kiếm và nhấn Enter.

Ngăn máy tính xách tay chuyển sang chế độ Ngủ trong khi trình bày


Thay đổi cài đặt theo ý bạn muốn trong khi thuyết trình.

Kiểm tra Tôi hiện đang thuyết trình.

Cũng chọn Tắt trình bảo vệ màn hình.

Sau khi thực hiện điều đó, bạn có thể đặt một mức âm lượng cụ thể và cuối cùng nhấp vào OK.

Khi bạn thực hiện những thay đổi này, Máy tính xách tay Windows sẽ không ngủ cũng như gửi thông báo trong khi thuyết trình.

Bạn cũng có thể tạo lối tắt trên màn hình cho nó bằng cách sử dụng đường dẫn như-

C:WindowsSystem32PresentationSettings.exe

Nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng các lệnh để kiểm soát Cài đặt hoặc Chế độ bản trình bày từ một tập lệnh-

presentationsettings/start

presentationsettings/stop

Hi vọng điêu nay co ich.

Xem thêm: Các công cụ như Mouse Jiggler, Sleep Preventioner cũng có thể hữu ích ngăn máy tính chuyển sang chế độ Sleep, Hibernate, Standby.

  • Thẻ: Đặc trưng